Ceník

Poslední aktualizace: 20. února 2019

Poplatek za umístění předmětů na viditelnější pozice („topování“)

 

Předměty, které jsou nabízeny prostřednictvím služby Vinted, mohou být umístěny na viditelnější pozice („topovány“) v rámci takzvané Mojí zdi, katalogu a stránky s výsledky odpovídajícího vyhledávání. Toto umístění probíhá v okamžiku, kdy si uživatel zakoupí příslušné topovací služby, přičemž se opakuje jednou denně po stanovenou dobu.

Více informací o topování nabízených předmětů je k dispozici zde.

Poplatek za topování předmětu se pohybuje od 25 Kč (dvaceti pěti korun českých) do 65 Kč (šedesáti pěti korun českých) za položku. Příslušná cena již zahrnuje DPH v platné výši.

Daný poplatek za každé topování závisí na kategorii inzerovaného předmětu a počtu předmětů, které jsou v rámci platformy Vinted aktuálně topovány.

Příslušné poplatky a přesná doba topování budou uživateli zobrazeny vždy při dokončení nákupu.

 

Zaostřeno na šatník

Předměty nabízené na Vinted mohou být propagovány na zdi a v katalogu, aby byly viditelnější pro ostatní uživatele Vinted na základě jejich preferovaných velikostí a/nebo značek. Propagace se uskutečňuje přidělením vyhrazeného místa pro Vaše předměty na zdi a v katalogu po dobu 7 (sedmi) po sobě jdoucích kalendářních dní.

Více informací o propagaci v rámci “Zaostřeno na šatník” naleznete zde.

Poplatek za využití “Zaostřeno na šatník” po dobu 7 po sobě jdoucích kalendářních dní je 175 Kč. Cena zahrnuje DPH v platné výši.

Výše poplatku a délka propagace budou uživateli vždy zobrazeny před zaplacením objednávky.