Vinted – zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 2021-08-03

 

1. Všeobecné zásady

 

Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na internetové platformy Vinted.fr, Vinted.es, Vinted.pt, Vinted.nl, Vinted.be, Vinted.lu, Vinted.lt, Musumazyliai.lt, Vinted.cz, Vinted.pl, Vinted.de, Vinted.co.uk, Vinted.com, Kleiderkreisel.de, Kleiderkreisel.at, Mamikreisel.de, Mamikreisel.at (dále jen „webové stránky“) a související aplikaci (dále jen „aplikace“). Internetové platformy Vinted.fr, Vinted.es, Vinted.pt, Vinted.nl, Vinted.be, Vinted.lu, Vinted.lt, Vinted.cz, Vinted.pl, Vinted.de a Vinted.co.uk provozuje Vinted UAB, ul. Švitrigailos 13, LT-03228 Vilnius, Litevská republika; internetové platformy Kleiderkreisel.de, Kleiderkreisel.at, Mamikreisel.de, Mamikreisel.at provozuje Kleiderkreisel GmbH, Wallstraße 65, 10179 Berlín, Německo a internetová platforma Vinted.com je provozována Vinted Inc., společností registrovanou v Delaware, se sídlem na adrese C/o AG Accounting 735 Geary St. #303 San Francisco, CA 94109 (dále společně jen „nám“, „my“ nebo „Vinted“). Není-li v konkrétních částech uvedeno jinak, tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny naše platformy. Více informací o tom, jak se s námi můžete zkontaktovat, najdete na konci těchto Zásad ochrany soukromí v bodě 7.

Vaše soukromí bereme velmi vážně. Veškeré údaje budou shromažďovány, ukládány a používány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a dalšími zákonnými nařízeními.

Služby, které nabízíme přes webové stránky, popř. aplikaci (dále společně jen „platforma“), mohou fungovat jen tehdy, pokud můžeme shromažďovat, ukládat, předávat, mazat anebo jinak používat (dále jen „shromažďovat a používat“) konkrétní údaje o vás. Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jako je jméno, datum narození, adresa nebo e-mailová adresa.

V těchto Zásadách ochrany soukromí je popsáno, které údaje o vás shromažďujeme a k jakým účelům je shromažďujeme a používáme, když používáte služby, které nabízíme na platformě. Tyto Zásady ochrany soukromí rovněž obsahují důležité informace o ochraně vašich údajů a hlavně vaše zákonná práva v souvislosti s nimi.

Některé služby na naší platformě jsou nabízeny třetími stranami. Při používání takových služeb budou kromě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů platit také pravidla ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Než budete moci jejich služby použít, třetí strany od vás mohou požadovat souhlas podle zákonů na ochranu osobních údajů.

Podle práva rozhodného pro ochranu údajů je společnost Vinted povinna informovat vás o zpracovávání údajů; tuto povinnost Vinted plní těmito Zásadami ochrany soukromí. Tyto Zásady ochrany soukromí ani žádné jejich části nejsou míněny jako smluvní doložky a nejsou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) jako smlouva uzavřená s registrovanými uživateli. Podle práva rozhodného pro ochranu údajů může společnost Vinted zpracovávat údaje, které jsou nezbytné k plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo nezbytné k provedení opatření přijatých na vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Odkazy na VOP musí být vždy chápány jako informace o zpracovávání údajů (čl. 13 a 14 GDPR) a nikdy jako doložky, které budou součástí VOP. Používáním platformy a našich služeb uzavíráte právně závaznou smlouvu se společností Vinted, jejíž podmínky jsou popsány ve VOP.

 

2. Proč a jak shromažďujeme a používáme vaše údaje?

 

2.1. Abychom vám umožnili používání platformy, abychom my vám mohli poskytovat služby a plnit naše VOP

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme z toho důvodu, abychom vám umožnili používat naši platformu, mohli poskytovat služby a plnit smlouvu (VOP) uzavřenou s vámi a především abyste mohli provádět komerční transakce přes platformu, používat elektronický platební systém nebo zanechávat hodnocení a komunikovat s dalšími členy. Abyste mohli tyto služby používat, potřebujete účet u Vinted. K tomuto účelu se musíte zaregistrovat jako člen na webových stránkách nebo v aplikaci.

Většinu vašich osobních údajů potřebujeme k plnění smlouvy (VOP). Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP). Některé vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli plnit naše právní povinnosti vyplývající z vašeho členství na naší platformě. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci dodržovat zákonné požadavky a poskytovat naše služby.

Tyto údaje zároveň používáme ke zlepšování platformy, abychom mohli našim členům nabídnout lepší uživatelskou zkušenost (viz 2.2.12).

Vinted shromažďuje vaše osobní údaje proto, abychom vám umožnili používat naši platformu, abychom mohli poskytovat služby a plnit smlouvu (VOP) s vámi, a ponecháme si je po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.1. Registrace na platformě

Při registraci jako člen platformy musíte poskytnout následující údaje, abyste mohli dokončit registrační proces a získat přístup ke svému účtu Vinted:

 1. Uživatelské jméno (nutné pokud se registrujete bez účtu na Facebooku nebo Googlu);
 2. E-mailovou adresu;
 3. Potvrzení, že jste starší 18 let;
 4. U registrací na platformě Vinted.pl a Vinted.cz – celé jméno;
 5. Heslo (nutné pokud se registrujete bez účtu na Facebooku nebo Googlu).

Právním základem takového shromažďování a používání je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy (VOP) (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

V době registrace také zjišťujeme vaši lokalitu, která se zobrazí ve vašem profilu. Kdykoli se můžete rozhodnout změnit lokalitu (zemi, město nebo region) nebo skrýt město nebo region před ostatními členy v „Nastavení“ účtu Vinted.

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.2. Ověření přes Google a Facebook

Pokud se zaregistrujete přes Google Ireland Ltd. (Irsko), Google LLC (USA) („Google“) nebo Facebook Ireland Ltd. (Irsko), Facebook, Inc. (USA) (dále jen „Facebook“) nebo se později rozhodnete propojit svůj účet u Googlu, popř. Facebooku s účtem u společnosti Vinted, budete přesunuti z našich webových stránek nebo z naší aplikace na web Facebooku nebo Googlu a vyzváni, abyste zadali přihlašovací údaje k účtu na Facebooku nebo Googlu.

Při zadávání přihlašovacích údajů pro Google obdrží Vinted od Googlu následující údaje z vašeho účtu u Googlu (nemusíte poskytovat všechny údaje):

 1. Profilovou fotografii;
 2. Křestní jméno a příjmení;
 3. ID Google účtu;
 4. E-mailovou adresu;
 5. Jazyk.

Při zadávání přihlašovacích údajů pro Facebook obdrží Vinted od Facebooku následující údaje z vašeho účtu u Facebooku (můžete se rozhodnout neposkytnout e-mailovou adresu, příp. datum narození):

 1. Profilovou fotografii;
 2. Křestní jméno a příjmení;
 3. Pohlaví;
 4. E-mailovou adresu;
 5. Datum narození.

Údaje získané od Facebooku nebo Googlu budou použity pouze k založení účtu u společnosti Vinted. Znamená to, že vaše členské jméno na Facebooku nebo Googlu použijeme jako členské jméno pro váš účet u společnosti Vinted a bude viditelné pro další návštěvníky webových stránek a uživatele aplikace. Další údaje získané od Facebooku nebo Googlu nebudou viditelné pro nikoho na platformě.

Propojení se svým facebookovým nebo googlovým účtem můžete kdykoli zrušit, a to v „Nastavení“ účtu u společnosti Vinted. Platí to i naopak, pokud jste se prvně zaregistrovali bez použití facebookového nebo googlového účtu, můžete je později propojit.

Shromažďování a používání údajů je založené na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.3. Nastavení profilových informací

Pokud se do účtu, který si na platformě vytvoříte, rozhodnete doplnit profilové údaje, shromažďujeme a používáme následující údaje (pokud se je rozhodnete poskytnout):

 1. Celé jméno;
 2. Pohlaví;
 3. Datum narození;
 4. Profilovou fotografii;
 5. Zda jste povolili Režim dovolená;
 6. Vaše oblíbené předměty;
 7. Informace, které se rozhodnete poskytnout v poli „O tobě“.

Profilová fotografie, informace o tom, zda jste povolili Režim dovolená, a informace, které poskytnete v poli „O tobě“, jsou viditelné pro ostatní návštěvníky platformy, ale zbytek vámi zadaných údajů viditelný není.

Právním základem takového shromažďování a používání je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.4. Zobrazení relevantních informací o vaší aktivitě na platformě dalším členům

Když jste registrovaným členem na platformě, shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme na platformě následující informace, aby další členové měli k dispozici relevantní informace:

 1. Datum posledního přihlášení;
 2. Ověření;
 3. Počet sledujících a jejich členská jména;
 4. Počet sledovaných členů a jejich členská jména;
 5. Lajky.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na zajišťování přístupu pro naše členy k důležitým informacím jeden o druhém (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.5. Nabízení předmětů

Pokud na platformě nabídnete předměty, budeme shromažďovat a používat následující údaje za účelem tvorby a zveřejňování nabídek předmětů na platformě (seznam povinných informací se liší podle zvolené kategorie předmětu):

 1. Název předmětu;
 2. Popis předmětu;
 3. Kategorie předmětu;
 4. Značka předmětu;
 5. Stav předmětu;
 6. Velikost předmětu;
 7. Barva předmětu;
 8. Materiál předmětu;
 9. Fotografie předmětu;
 10. ISBN (v případě prodeje nebo výměny knih);
 11. Informace o tom, zda je předmět určen pro obě pohlaví;
 12. Cena;
 13. Sleva;
 14. Informace o tom, zda máte zájem o výměnu předmětů;
 15. Informace o tom, zda je předmět označen jako zamluvený;
 16. Možnosti zaslání.

Pokud nabídnete předměty v Polsku, budeme kromě osobních údajů popsaných výše shromažďovat a používat vaše telefonní číslo.

Právním základem takového shromažďování a používání je váš souhlas ((čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu 18 měsíců a 7 dní neaktivity. Fotografie uchováváme po dobu 3 měsíců od smazání předmětu.

 

2.1.6. Zasílání oznámení

Pokud jste registrovaným členem platformy, budeme vám zasílat oznámení týkající se nových sledujících, vašich oblíbených předmětů, vaší aktivity na fóru a další důležitá sdělení.

Právním základem takového shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.7. Komunikace s dalšími členy

Pokud komunikujete s dalšími členy platformy, shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Jméno člena, s kterým komunikujete;
 2. Zprávy;
 3. Datum a čas zaslání zpráv;
 4. Sdílené fotografie;
 5. Vaše zařízení;
 6. Informace, zda jiný člen viděl vaši zprávu;
 7. Další údaje odeslané ve zprávě.

Právním základem takového shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.8. Zanechávání hodnocení dalším členům platformy

Pokud zanecháte hodnocení dalším členům platformy, shromažďujeme a používáme následující údaje, abychom mohli tyto hodnocení zveřejnit na platformě:

 1. Hodnocení;
 2. Hvězdičkové hodnocení;
 3. Jméno člena;
 4. Datum a čas hodnocení;
 5. Odpověď na hodnocení.

Právním základem takového shromažďování a používání je váš souhlas ((čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Hodnocení zanechané dalším členům můžete kdykoli upravit nebo smazat.

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.9. Dostávání hodnocení od dalších členů

Když dostáváte hodnocení od dalším členům platformy, shromažďujeme a používáme následující údaje, abychom mohli tyto hodnocení zveřejnit na platformě:

 1. Hodnocení;
 2. Hvězdičkové hodnocení;
 3. Jméno člena;
 4. Datum a čas hodnocení;
 5. Vaše odpověď na hodnocení.

Právním základem takového shromažďování a používání je oprávněný zájem našich členů a společnosti Vinted na vytvoření důvěry mezi členy Vinted (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.10. Zveřejňování příspěvků ve fóru a diskuze v naší komunitě

Na fóru společnosti Vinted se schází naše komunita, aby si mohla vyměňovat názory a vzájemně si pomáhat sdílením zkušeností a tipů.  Na fóru máte možnost vytvářet nová témata nebo zveřejňovat příspěvky. Shromažďujeme a používáme následující údaje, které dobrovolně odesíláte na platformu:

 1. Vaše členské jméno;
 2. Vaše fotografie;
 3. Vámi vytvořená témata pro fórum;
 4. Vaše příspěvky na fóru;
 5. Fotografie sdílené ve vašem příspěvku;
 6. Datum a čas vašeho příspěvku;
 7. Celkový počet vašich příspěvků na fóru;
 8. Vaše zařízení;
 9. Lajky u vašeho příspěvku;
 10. Vaše lajky u příspěvků dalších členů;
 11. Vaše oblíbené téma ve fóru.

Pokud zvolíte možnost anonymního zveřejňování příspěvků, vaše fotografie / členské jméno nebude viditelné pro další členy. Vaše totožnost však bude stále viditelná pro tým Vinted.

Právním základem takového shromažďování a používání je váš souhlas ((čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Svá témata a své příspěvky na fóru můžete kdykoli vymazat.

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.11. Zasílání důležitých sdělení ohledně platformy

Pokud se zaregistrujete na platformě, budeme vám zasílat sdělení přes náš komunikační systém a e-maily s důležitými oznámeními, např. o změnách VOP nebo Zásad ochrany soukromí.

Právním základem takového shromažďování a používání je plnění smlouvy (dodržování našich VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a dodržování právních povinností, jež se vztahují na společnost Vinted (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.12. Zasílání nabídek přes komunikační systém platformy

Pokud jste zaregistrováni na naší platformě, budeme vám přes náš komunikační systém zasílat nabídky týkající se služeb společnosti Vinted (dále jen „nabídky“).

Právním základem takového shromažďování a používání údajů je náš oprávněný zájem na poskytování nabídek našim členům (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, čl. 13 odst. 2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 týkající se zpracování osobních údajů a ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), čl. 69 odst. 2 litevského zákona o elektronických komunikacích).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.1.13. Poskytování zákaznické podpory

Když nám zašlete dotaz, žádost nebo stížnost, budeme shromažďovat a používat následující údaje, za účelem poskytování služeb zákaznické podpory na základě vaší žádosti na platformě:

 1. Vaše profilové informace;
 2. Informace o používání platformy;
 3. Informace o transakcích;
 4. Informace o zásilkách;
 5. Komunikaci;
 6. Věk;
 7. Pohlaví;
 8. IP adresu;
 9. Informace o relaci;
 10. Nabídky, fotografie a videa předmětů;
 11. Dotazy;
 12. Další vámi zaslané informace.

Typ informací, které shromažďujeme, se odvíjí od vašeho dotazu.

Právním základem takového shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Abychom vám mohli odpovědět na dotazy, Vinted poskytuje vaše údaje partnerům, kteří poskytují služby zákaznické podpory:

 1. Transcom Worldwide Italy SpA (Itálie) (pokud používáte naše platformy .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de nebo .at);
 2. Transcom Worldwide Spain S.L.U (Španělsko) (pokud používáte naši platformu .es);
 3. Transcom Worldwide Poland sp. Z.o.o. (Polsko) (pokud používáte naše platformy .pl nebo .fr);
 4. UAB Transcom Worldwide Vilnius (Litva) (pokud používáte naše platformy .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de nebo .at);
 5. Transcom Worldwide Portugal, S.L.U (Portugalsko) (pokud používáte naše platformy .fr nebo .pt);
 6. Transcom Worldwide Albania SH.P.K. (Albánie) (pokud používáte naši platformu .fr);
 7. Transcom Worldwide Tunis Sarl (Tunisko) (pokud používáte naše platformy .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de nebo .at);
 8. Phoneact S.A.R.L (Tunisko) (pokud používáte naši platformu .fr);
 9. UAB „Planas chuliganas” (Litva) (pokud používáte naše platformy .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de nebo .at).

Pokud vám bude poskytnuta zákaznická podpora na našich platformách .fr, .es, .be, .nl, .lu, .de nebo .at, budou v důsledku vaše údaje sdíleny s našimi zástupci zákaznické podpory mimo území Evropského hospodářského prostoru. V tomto případě jsou údaje chráněny poskytovateli služeb, kteří uzavřeli standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise.

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu 2 let.

 

2.1.14. Řešení sporů mezi členy souvisejících s prodejem

Pokud koupíte, prodáte nebo vyměníte předměty na naší platformě a dostanete se do sporu s jiným členem, shromáždíme a použijeme k vyřešení tohoto sporu veškeré údaje uchovávané společností Vinted.

Základem takového shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na vyřešení sporů mezi našimi členy a obraně práv a zájmů společnosti Vinted (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a v případě nutnosti na plnění právních povinností, které se vztahují na společnost Vinted (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Osobní údaje shromážděné a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu 1 roku od vyřešení sporu.

 

2.1.15. Dočasné uchování vymazaného účtu

Pokud se rozhodnete vymazat svůj účet, vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, aby se již na platformě nezobrazoval, a omezíme používání vašich údajů. V případě nechtěně nebo neoprávněně deaktivovaného účtu nebo v případě, že se rozmyslíte a budete se chtít na platformu vrátit, jej můžete obnovit až do 3 měsíců a učinit náležité kroky, pokud někdo získal přístup k vašemu účtu a vymazal jej bez vašeho vědomí.

Právním základem takového uchovávání osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Vinted a našich členů na obnově vašeho účtu, pokud to bude nutné (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a v případě nutnosti na plnění právních povinností, které se vztahují na společnost Vinted (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Osobní údaje jsou uchovávány k tomuto účelu po dobu 3 měsíců od data smazání vašeho účtu u Vinted. Po 3 měsících smažeme váš účet z naší platformy.

 

2.1.16. Převod účtu Chicfy na platformu Vinted

Pokud jste bývalým uživatelem Chicfy a rozhodnete se převést svůj profil ze služby Chicfy provozované společností Chicfy S.L. (Španělsko) a vytvořit si účet u Vinted, jak je uvedeno v bodě 2.1.1, Vinted obdrží od Chicfy tyto údaje:

 1. E-mailovou adresu;
 2. Souhlas;
 3. Čas souhlasu;
 4. Text souhlasu.

Právním základem takového shromažďování a používání je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu dvou let od dokončení integrace vašeho profilu.

Po vytvoření účtu u Vinted s udělením souhlasu byly z Chicfy na Vinted převedeny následující osobní údaje: fotografie vámi nabízených položek, názvy položek, popisy položek, anonymizované skóre hodnocení a hodnocení.

Právním základem takového shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Vinted shromažďuje vaše osobní údaje proto, abychom vám umožnili používat naši platformu, abychom mohli poskytovat služby a plnit smlouvu (VOP) s vámi, a ponecháme si je po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od smazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2. Zlepšování vaší zkušenosti s používáním platformy

 

Osobní údaje shromažďujeme a používáme za účelem zlepšování vaší uživatelské zkušenosti na platformě tím, že personalizujeme zeď a výsledky vyhledávání, poskytujeme vám relevantní tipy a uchováváme předchozí vyhledávání, zasíláme vám oznámení a jinými způsoby zpříjemňujeme používání platformy.

Konkrétní právní základ pro shromažďování a používání údajů je popsán níže v jednotlivých bodech.

Tyto údaje zároveň používáme ke zlepšování platformy, abychom mohli našim členům nabídnout lepší uživatelskou zkušenost (viz 2.2.12).

 

2.2.1. Nastavení preferencí týkajících se zdi a výsledků vyhledávání

Pokud si přejete personalizovat předměty, které vám platforma zobrazuje (na zdi, v katalogu a výsledcích vyhledávání), budeme shromažďovat a používat následující údaje, abychom vám mohli předkládat zeď personalizovanou podle vašich preferencí:

 1. Informace, zda máte zájem o předměty pro ženy, muže nebo děti;
 2. Preferované velikosti předmětů;
 3. Preferované značky předmětů.

Právním základem takového shromažďování a používání je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.2. Personalizace zdi a výsledků vyhledávání

Zeď s předměty personalizujeme také na základě vyhodnocování vašich preferencí podle následujících kritérií:

 1. Pohlaví;
 2. Věk;
 3. Země;
 4. Jazyk;
 5. Informace o vaší prohlížecí aktivitě na platformě;
 6. Nákupní historie;
 7. Vaše preference.

Právním základem takového shromažďování a používání je oprávněný zájem Vinted a jeho členů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na tom, aby byla platforma pro naše členy pohodlnější, a to díky personalizaci, a abyste viděli ty nabídky od dalších členů, které by vás mohly nejvíce zajímat.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.3. Upřednostňování cenově výhodných předmětů od prodejců s dobrou pověstí

Abychom dokázali rozhodnout, zda jako prodejce nabízíte cenově výhodné předměty jako prodejce s dobrou pověstí, budeme shromažďovat a používat následující údaje, když budete prodávat předměty na platformě:

 1. Počet pozitivních hodnocení;
 2. Informace, zda má prodejce předměty, které jsou levnější než 60 % podobných předmětů prodávaných na platformě (podobnost je určována podle kategorie, značky a stavu předmětu).

Výsledky používáme k upřednostňování cenově výhodných předmětů od prodejců s dobrou pověstí při zobrazování předmětů novým členům, zviditelňování předmětů nahraných členy, kteří zvolili stejný jazyk jako vy anebo žijí ve stejné zemi nebo regionu, předmětů nabízených novými členy, předmětů označených jako oblíbené 3 a více členy, dětských předmětů označených jako oblíbené 1 a více členy, topovaných předmětů, zobrazování relevantních předmětů na platformě.

Právním základem takového shromažďování a používání údajů je náš oprávněný zájem na upřednostňování cenově výhodných předmětů od prodejců s dobrou pověstí s cílem podpořit na platformě prodej a spokojenost členů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.4. Doporučování relevantních předmětů

Pokud se rozhodnete nabídnout předměty na platformě, budeme shromažďovat a používat údaje, které v nabídce uvedete (viz 2.1.5 výše), a budeme je analyzovat, abychom mohli členům, kteří si zobrazí vaše předměty, nabízet jiné relevantní předměty nebo nabízet členům vaše předměty, které by je mohly zajímat.

Právním základem takového shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na zlepšování platformy a zajištění, aby naši členové dostávali relevantní doporučení a výsledky vyhledávání (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.5. Zlepšování výsledků vyhledávání na platformě

Shromažďujeme a používáme údaje uvedené u nabízených předmětů (viz 2.1.5 výše) bez informací týkajících se prodejců, abychom zlepšili výsledky vyhledávání pomocí vyhodnocování, jak relevantní jsou určité předměty pro konkrétní vyhledávané klíčové slovo. K tomu používáme pouze nabízené předměty bez vazby na konkrétního prodejce.

Právním základem takového shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na zlepšování platformy a a zajištění, aby naši členové dostávali relevantní výsledky vyhledávání (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

K analýze dat používá Vinted služeb smluvních živnostníků.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.6. Ukládání vyhledávaných klíčových slov

Abyste mohli na platformě nají posledně vyhledávané předměty, ukládáme klíčová slova z vašich vyhledávání. Za účelem poskytování informací o nově nabídnutých předmětech na platformě na základě předchozích vyhledávaných klíčových slov shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Historii vyhledávání (15 posledně vyhledávaných klíčových slov);
 2. Datum a čas vašeho vyhledávání;
 3. Počet nově nabídnutých předmětů.

Právním základem takového shromažďování a používání je oprávněný zájem našich členů a společnosti Vinted na zlepšování výsledků vyhledávání na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Svou historii vyhledávání můžete kdykoli vymazat.

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme tak dlouho, dokud bude vyhledávané klíčové slovo na seznamu 15 posledně vyhledávaných klíčových slov, pokud historii vyhledávání nevymažete.

 

2.2.7. Zvýšení zájmu o vaše nabízené předměty

Pokud se rozhodnete zakoupit doplňkové služby, tj. tzv. topování nebo „Zaostřeno na šatník“, pro větší zviditelnění svých předmětů na platformě, shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Vaše profilové informace;
 2. Vámi zakoupené doplňkové služby;
 3. Předměty, na něž se vztahují doplňkové služby;
 4. Délka trvání doplňkových služeb;
 5. Datum a čas zakoupených doplňkových služeb;
 6. Cenu doplňkových služeb;
 7. Informace o platbách;
 8. Faktury;
 9. Statistika vašich předmětů během používání doplňkových služeb.

Právním základem shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (nákup doplňkových funkcí podle VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.8. Doporučování cen při vytváření nabídky předmětu

Pokud se rozhodnete nabídnout předmět na platformě, naše algoritmy provedou analýzu jeho ceny s ohledem na kategorii, značku a stav předměty. Tyto informace poté využijeme k zobrazení fotografií a cen podobných předmětů prodaných v uplynulých třech měsících, abychom vám pomohli s nastavením prodejní ceny vašeho předmětu.

Pokud je vámi zvolená prodejní cena vyšší než cenová relace podobných předmětů prodaných na platformě v uplynulých třech měsících, Vinted vám také poradí doporučenou cenovou relaci.

Právním základem takového shromažďování a používání je náš oprávněný zájem pomáhat našim členům volit správnou cenu za své předměty (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Abychom mohli provádět výše uvedenou funkci, shromažďujeme a používáme obrázky a ceny předmětů prodaných v uplynulých 3 měsících. 

Pokaždé, když nabídnete nějaký předmět, shromažďujeme a používáme tyto informace použité k analýze vašeho předmětu po dobu celého prodejního procesu. Po prodání předmětu shromažďujeme a používáme údaje uvedené výše po dobu 3 měsíců od prodání tohoto předmětu.

 

2.2.9. Upozornění na oblíbené předměty

Pokud si předmět nabízený jiným členem platformy přidáte do oblíbených, Vinted vám dá vědět, když se cena vašeho oblíbeného předmětu sníží nebo když se předmět prodá. Z toho důvodu shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Název oblíbeného předmětu;
 2. Fotografii oblíbeného předmětu;
 3. Prodejce oblíbeného předmětu;
 4. Cena oblíbeného předmětu;
 5. Informace, zda se oblíbený předmět prodal;
 6. Informace o snížené ceně.

Právním základem takového shromažďování a používání je oprávněný zájem našich členů a společnosti Vinted na podporování prodeje na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.10. Oznámení prodejcům, že jste přidali jejich předmět k oblíbeným

Pokud na platformě přidáte nějaký předmět do oblíbených, Vinted upozorní prodejce, že jste si jeho předmět přidali k oblíbeným.

Právním základem takového shromažďování a používání je oprávněný zájem našich členů a společnosti Vinted na podporování prodeje na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Výše uvedená oznámení můžete zrušit, když se přihlásíte do platformy, navštívíte Nastavení soukromí a změníte příslušné nastavení.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.11. Sledování dalších členů

Pokud vámi sledovaný člen nabídne na platformě nový předmět, dáme vám o tom vědět.

Právním základem takového shromažďování a používání je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Svůj souhlas můžete odvolat tak, že zrušíte sledování členů.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.12. Zlepšování platformy

Společnost Vinted je odhodlána zajišťovat co nejlepší fungování platformy. Během používání platformy Vinted shromažďuje informace o činnostech na platformě (klikání na tlačítka, doba návštěvy, přečtená oznámení, další informace v závislosti na konkrétním případě) a další údaje popsané výše v bodech 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 a 4 těchto Zásad ochrany soukromí, které nám pomáhají rozhodovat o tom, jak zlepšit platformu a uživatelskou zkušenost našich členů.

Právním základem takového shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na zachování funkčnosti a zlepšování platformy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.2.13. Internetové ankety

Vždy hledáme způsoby, jak zlepšit vaši zkušenost s používáním platformy Vinted. Proto vás můžeme vyzvat k účasti na anketě a použít vaši zpětnou vazbu. Z toho důvodu shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Uživatelské ID;
 2. Vaše pohlaví;
 3. Váš věk;
 4. Vaše bydliště;
 5. Vaše odpovědi na naše otázky (např. vaše spokojenost s platformou, co na platformě potřebujete, problémy, na které jste během používání platformy narazili).

Právním základem pro pozvánku k účasti na takové anketě je náš oprávněný zájem o zpětnou vazbu od našich členů a její využití ke zlepšování platformy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, čl. 13 odst. 2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 týkající se zpracování osobních údajů a ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), čl. 69 odst. 2 litevského zákona o elektronických komunikacích).

Pokud se budete chtít ankety zúčastnit, shromažďování výše uvedených informací bude založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Ke všem našim anketám používáme poskytovatele služeb Widgix Limited (Spojené království).

Po 3 měsících vaše odpovědi zanonymizujeme – to znamená, že odpovědi již nebude možné přiřadit vaší osobě.

 

2.2.14. Osobní rozhovory

Abychom poznali potřeby uživatelů Vinted a mohli zlepšit vaši zkušenost na platformě, provádíme osobní rozhovory. Z toho důvodu shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Uživatelské ID;
 2. Vaše pohlaví;
 3. Váš věk;
 4. Vaše zájmy;
 5. Zvukovou nahrávka rozhovoru s vámi;
 6. Další údaje, které poskytnete během rozhovoru.

Právním základem pro pozvánku k účasti na takovém osobním rozhovoru je náš oprávněný zájem na obdržení zpětné vazby od našich členů a její využití ke zlepšení platformy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Pokud se budete chtít ankety zúčastnit, shromažďování výše uvedených informací bude založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Po 3 měsících vaše odpovědi zanonymizujeme – to znamená, že odpovědi již nebude možné přiřadit vaší osobě.

 

2.2.15. Sdílení uživatelské zkušenosti

Neustále zlepšujeme naši platformu a hledáme způsoby, jak vylepšit vaši uživatelskou zkušenost na platformách Vinted. S vaším svolením vám umožníme sdílet vaši uživatelskou zkušenost s naší platformou. Z toho důvodu shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Uživatelské ID;
 2. Vaše kontaktní údaje;
 3. Datum a čas ankety;
 4. Kategorie, které jsou vám přiřazeny (např. nový člen platformy);
 5. Záznam vaší obrazovky;
 6. Záznam vašeho hlasu;
 7. Záznam vašeho obličeje.

Právním základem pro pozvánku ke sdílení vaší uživatelské zkušenosti je náš oprávněný zájem o zpětnou vazbu od našich členů a její využití ke zlepšení platformy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Pokud se budete chtít ankety zúčastnit, shromažďování výše uvedených informací bude založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Po 3 měsících vaše odpovědi zanonymizujeme – to znamená, že odpovědi již nebude možné přiřadit vaší osobě.

 

2.3. Zajištění bezpečnosti vašeho účtu a platformy

 

Vinted se snaží zabezpečovat a chránit účty našich členů a platformy samotné před kybernetickými útoky, neoprávněným přístupem a dalšími souvisejícími riziky.

 

2.3.1. Sledování návštěv platformy z bezpečnostních důvodů

Když se připojíte k našim webovým stránkám nebo aplikaci, shromažďujeme a používáme následující údaje (soubory protokolu), a to i když se na webových stránkách nepřihlásíte jako člen:

 1. IP adresu vašeho zařízení;
 2. Prohlížeč používaný vaším zařízením;
 3. Obsah a URL, ke které se připojíte;
 4. Datum a čas vašich připojení.

V případě přístupu přes mobilní zařízení shromažďujeme v rámci vašeho používání aplikace společnosti Vinted také následující soubory protokolu:

 1. Model a výrobce vašeho mobilního zařízení;
 2. Operační systém používaný vaším mobilním zařízením (iOS, Android).

Tyto údaje používáme k bezpečnostním účelům, především k prevenci kybernetických útoků, jako je automatizované získávání dat nebo útoky distributed denial of service , a k zabránění nedovolenému několikanásobnému použití.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejím zabezpečení a oprávněný zájem našich členů na zajištění bezpečnosti jejich účtů na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromážděné a používané k těmto účelům jsou uchovávány po dobu 3 měsíců.

 

2.3.2. Ochrana před použitím kompromitovaných hesel

Když se rozhodnete registrovat se s použitím hesla nebo se později rozhodnete heslo změnit, zkontrolujeme jej v databázi hesel kompromitovaných v předchozích případech narušení bezpečnosti dat, ke kterým došlo v jiných platformách a službách. Abychom umožnili tuto funkci, vezmeme heslo, zahašujeme jej a potom použijeme prvních 5 znaků haše na Have I Been Pwned (https://haveibeenpwned.com/) k prohledání databáze kompromitovaných hesel.

Díky této kontrole jsme schopni ochránit váš účet, protože potvrdíme, že používáte heslo, o kterém není známo, že by bylo kompromitováno.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejím zabezpečení a oprávněný zájem našich členů na zajištění bezpečnosti jejich účtů na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

K tomuto účelu používáme osobní údaje pouze po dobu trvání nutnosti provést kontrolu hesla.

 

2.3.3. Ověření vašeho účtu v případě podezřelých aktivit na vašem účtu

Pokud zjistíme aktivity na vašem účtu, které Vinted považuje za podezřelé, požádáme vás, abyste provedli základní ověření, tj. potvrdili svůj e-mail nebo účet u Facebooku či Googlu. Za účelem základního ověření shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. E-mailovou adresu; nebo
 2. Informace získané během ověřování u Facebooku nebo Googlu (jak je popsáno v bodě 2.1.2 výše).

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejím zabezpečení a oprávněný zájem našich členů na zajištění bezpečnosti jejich účtů na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.3.4. Ověření telefonního čísla a dvoufázové ověření

Když se rozhodnete použít u svého účtu další úroveň ochrany a aktivujete ověření pomocí telefonního čísla, použijeme vaše telefonní číslo k aktivaci této funkce. Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na poskytování doplňkových opatření na ochranu účtu našich uživatelů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

V případě podezřelých aktivit na vašem účtu vás také můžeme požádat o ověření telefonního čísla. V takovém případě je ověření povinné a právní základ pro takovéto shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Během procesu ověřování telefonního čísla Vinted použije a shromáždí vaše telefonní číslo k účelu dvoufázového ověření.

Osobní údaje pro povinné ověření jsou nutné k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

K provádění ověření telefonního čísla a dvoufázového ověření používáme poskytovatele služeb Nexmo Inc. (USA), což nám umožní zaslat vám ověřovací zprávu, nebo v případě, že své telefonní číslo neověříte do 5 minut, vám zavolat a nadiktovat vám ověřovací kód. V důsledku toho sice dojde ke sdílení vašich údajů mimo území Evropského hospodářského prostoru, avšak tyto údaje jsou chráněny tím, že poskytovatelé služeb uzavřeli standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.3.5. Bezpečnostní kontrola platebních zdrojů

V rámci bezpečnostního procesu žádáme naše členy o ověření jejich platebních zdrojů. Abychom mohli tyto bezpečnostní kontroly provádět, Vinted shromažďuje a používá následující osobní údaje:

 1. Uživatelské jméno;
 2. Když provádíme bezpečnostní kontrolu kreditních karet – informace obsažené na fotografii kreditní karty: celé jméno, vypršení platnosti karty a poslední čtyři číslice čísla karty, další informace viditelné na čelní straně karty, pokud je člen nezakryje;
 3. Když provádíme bezpečnostní kontrolu bankovního účtu – informace obsažené na fotografii / snímku obrazovky bankovního výpisu s posledními poplatky: datum a popis posledního poplatku společnosti Vinted, další platební informace, pokud člen nerozostří další informace.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejím zabezpečení a oprávněný zájem našich členů na zajištění bezpečnosti jejich účtů na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromážděné a používané k těmto účelům jsou uchovávány po dobu 4 dnů od dokončení bezpečnostní kontroly.

 

2.3.6. Bezpečnostní kontrola účtu PayPal

V rámci bezpečnostního procesu žádáme naše členy o ověření, že jsou skutečnými majiteli účtů PayPal, pokud nevyvstaly žádné poplatky. V rámci tohoto procesu Vinted shromažďuje a používá následující údaje:

 1. Uživatelské jméno;
 2. E-mailovou adresa zadanou při registraci;
 3. Informace na snímku obrazovky z profilu PayPal: celé jméno a adresu držitele účtu a další viditelné údaje.

V rámci bezpečnostního procesu dále žádáme naše členy, aby k ověření vlastnictví účtů PayPal použili PayPal. V rámci tohoto procesu Vinted shromažďuje a používá následující údaje:

 1. Uživatelské jméno;
 2. E-mailovou adresa zadanou při registraci;
 3. Informace na snímcích obrazovky podrobných výpisů s poslední objednávkou: datum, částku, celé jméno držitele účtu, dodací adresu a další viditelné údaje.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejím zabezpečení a oprávněný zájem našich členů na zajištění bezpečnosti jejich účtů na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromážděné a používané k těmto účelům jsou uchovávány po dobu 4 dnů od dokončení bezpečnostní kontroly.

 

2.3.7. Zajišťování, že nabídky vyhovují našim Opatřením proti prodeji neoriginálního zboží

V případě některých nabídek, které nám jsou nahlášeny, shromažďujeme a používáme následující údaje, abychom se ujistili, že jsou tyto nabídky v souladu s našimi Opatřeními proti prodeji neoriginálního zboží:

 1. Informace uvedené v nabídce předmětu (viz 2.1.5 výše);
 2. Informace o pravosti předmětu: např. fotografie účtenky, certifikátu, štítku, visačky, loga, vzoru, švů, původního balení, datakódu, sériového čísla, kódu pravosti nebo jakékoliv další relevantní informace, které by zachycovaly originalitu předmětu. 

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a našich členů před případnými padělky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Můžeme sdílet fotografie vámi nabízených předmětů a dalších důkazů o jejich pravosti (bez vašich osobních údajů) s vlastníky prémiových značek za účelem kontroly těchto předmětů.

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu 2 let, pokud jsou nezbytné pro řešení sporů mezi našimi uživateli.

 

2.3.8. Ohlašování sebevražedných příspěvků

Ve výjimečných případech, když si všimneme sebevražedných příspěvků, můžeme vše ohlásit na policii. V takových případech za účelem ohlašování sebevražedných příspěvků shromažďujeme a používáme a sdělujeme policii následující údaje:

 1. Uživatelské jméno;
 2. E-mailovou adresu;
 3. Celé jméno;
 4. IP adresy a poslední přihlášení;
 5. Telefonní číslo (bylo-li ověřeno);
 6. Snímek obrazovky / odkaz na příspěvky nebo diskuze fóra, kde se objeví zmínka o sebevraždě.

Právním základem takového shromažďování a používání jsou vaše důležité zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.4. Dohlížení nad dodržováním VOP a jejich vymáhání

 

Vinted aktivně dohlíží na dodržování VOP a jejich vymáhání za účelem zajištění bezpečnosti vašeho účtu a platformy.

 

2.4.1. Výpočet skóre důvěryhodnosti

K zajištění bezpečnosti platformy a jejích členů provádí Vinted automatizované rozhodování a přiděluje každému členu „skóre důvěryhodnosti“, které se počítá pomocí algoritmů, a uchovává „černou databázi“ osobních údajů členů svědčících o nezákonných aktivitách. „Skóre důvěryhodnosti“ naznačuje pravděpodobnost zneužití platformy.

Naše algoritmy berou v úvahu komentáře členů na fóru, zprávy dalším členům, předměty nabízené na platformě, transakce, nahlášení člena dalšími členy, profil člena a jeho kontaktní údaje, porušení našich VOP ze strany člena, IP adresy a otisky prohlížeče a další obsah, který nám člen poskytne.

Pokud hodnocení člena dosáhne určitého prahu, bude členovi omezeno používání platformy nebo bude člen požádán o ověření svého telefonního čísla.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejích uživatelů a zajištění její bezpečnosti a oprávněný zájem našich členů na zajištění jejich bezpečnosti na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.4.2. Filtrování spamů

Na ochranu našich členů a platformy používáme nástroje pro filtrování spamu. Tyto nástroje obsahují seznam klíčových slov, která se běžně váží ke spamům. Pokud vaše zprávy obsahují výše zmíněná klíčová slova, tak jsou zastaveny těmito nástroji a před zasláním dalším členům manuálně zkontrolovány.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejích uživatelů a zajištění její bezpečnosti a oprávněný zájem našich členů na zajištění jejich bezpečnosti na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.4.3. Moderování vaší aktivity na platformě

Abychom zajistili bezpečnost platformy a jejích uživatelů, pravidelně moderujeme vaši aktivitu na platformě. Můžeme kontrolovat vámi nabízené předměty jak automaticky, tak i kontrolovat vámi nabízené předměty, komentáře, zprávy na základě nahlášení jiných uživatelů nebo třetích stran.

Pokud komunikujete s dalším členem Vinted přes soukromé zprávy a vy nebo další člen nám zašle hlášení nebo eskaluje transakci, shromažďujeme a používáme informace obsažené v této komunikaci ke zjištění potenciálního porušení našich VOP.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejích uživatelů a zajištění její bezpečnosti a oprávněný zájem našich členů na zajištění jejich bezpečnosti na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.4.4. Vydávání a vymáhání varování

Pokud jako člen porušíte naše VOP nebo podniknete jiné kroky, které vyústí v to, že vám udělíme varování, shromažďujeme a používáme následující údaje k vydání a vymáhání varování:

 1. Uživatelské jméno;
 2. Typ varování, které člen obdrží;
 3. Datum, kdy člen obdrží varování.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejích uživatelů a zajištění její bezpečnosti a oprávněný zájem našich členů na zajištění jejich bezpečnosti na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.4.5. Smazání nebo skrytí předmětů, které porušují VOP společnosti Vinted

Pokud nabídnete předměty, které porušují naše VOP, budou odstraněny nebo skryty. Vymazané předměty si však ponecháme jako důkaz porušení VOP. K tomuto účelu Vinted používá osobní údaje uvedené u předmětu, jak je uvedeno v bodě 2.1.5.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejích uživatelů a zajištění její bezpečnosti a oprávněný zájem našich členů na zajištění jejich bezpečnosti na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vymazané předměty budou uchovány po dobu 30 dní od jejich odstranění.

 

2.4.6. Dočasné vyloučení členů

Pokud během krátké doby odešlete příliš mnoho zpráv, můžete být dočasně vyloučeni na 1 až 6 hodin. K tomuto účelu Vinted shromažďuje a používá čas a dobu trvání dočasného vyloučení.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejích uživatelů a zajištění její bezpečnosti a oprávněný zájem našich členů na zajištění jejich bezpečnosti na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.4.7. Výkon zákazů

Pokud porušíte VOP společnosti Vinted tak, že to povede k vašemu zákazu, použijeme důvod zákazu, čas a vaše profilové údaje.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejích uživatelů a zajištění její bezpečnosti a oprávněný zájem našich členů na zajištění jejich bezpečnosti na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k těmto účelům jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od okamžiku, kdy jste byli zablokováni.

 

2.4.8. Výkon blokace IP adres

V případě znamení kybernetických útoků nebo jiných rizik ohrožujících bezpečnost platformy přicházejících z vaší IP adresy budeme shromažďovat a používat vaši IP adresu za účelem ochrany naší platformy tak, že vaši IP adresu zablokujeme.

Právním základem pro takové shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na ochraně platformy a jejích uživatelů a zajištění její bezpečnosti a oprávněný zájem našich členů na zajištění jejich bezpečnosti na platformě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu 5 let.

 

2.5. Platby za předměty

 

Platby na platformě jsou uskutečňovány přes poskytovatele platebních služeb, kteří poskytují služby zpracovávání plateb a účtu úschovy. Vinted neposkytuje platby přes platformu na všech svých platformách, a proto se tato kapitola Zásad ochrany soukromí týká pouze některých platforem Vinted. Navíc na různých platformách fungují různí poskytovatelé platebních služeb, a proto se vás budou týkat pouze ty části, které se vztahují k platformě, kterou používáte.

Většinu vašich osobních údajů potřebujeme k plnění smlouvy (VOP). Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci uzavřít a plnit smlouvu (VOP) s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Některé vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom my nebo poskytovatelé platebních služeb mohli plnit své právní povinnosti vyplývající z vašeho členství v naší platformě (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci my nebo naši poskytovatelé platebních služeb plnit zákonné požadavky a nebudeme moci poskytovat naše služby.

Tyto údaje zároveň používáme ke zlepšování platformy, abychom mohli našim členům nabídnout lepší uživatelskou zkušenost (viz 2.2.12).

 

2.5.1. Provádění nákupů a přidání bankovní karty za účelem placení

Když přidáte bankovní kartu nebo zakoupíte předměty či doplňkové služby přes naši platformu, tak za účelem umožnění platby shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Celé jméno;
 2. Prvních šest a poslední čtyři číslice čísla kreditní karty;
 3. Datum vypršení platnosti.

Když přidáte bankovní kartu nebo zakoupíte předměty či doplňkové služby přes naši platformu, příslušný poskytovatel služby (viz 2.5.3, 2.5.4 a 2.5.5 níže) obdrží následující údaje:

 1. Celé jméno;
 2. Číslo kreditní karty;
 3. Datum vypršení platnosti;
 4. Bezpečnostní kód (CVV/CVC).

Právním základem takového shromažďování a používání je plnění smlouvy (dodržování našich VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

V případě vašeho souhlasu uložíme údaje z vaší bankovní karty pro příští použití. Právním základem takového shromažďování a používání je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Uloženou platební kartu můžete v nastavení účtu v sekci Platby kdykoli odstranit.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.5.2. Přidání bankovního účtu za účelem výběru

Upozorňujeme, že tato část se vztahuje pouze na naši francouzskou, nizozemskou, belgickou, lucemburskou, španělskou, portugalskou, anglickou, německou, rakouskou, polskou a americkou platformu.

Když přidáte bankovní účet pro účely výběru peněz, tak k umožnění tohoto výběru shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Jméno držitele účtu;
 2. Číslo účtu;
 3. Adresa. 

Právním základem takového shromažďování a používání je plnění smlouvy (dodržování našich VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.5.3. Platby na našich platformách .fr, .nl, .be, .lu, .es, .pt, .uk, .de, .at

Upozorňujeme, že tato část se vztahuje pouze na naši francouzskou, nizozemskou, belgickou, lucemburskou, španělskou, portugalskou, anglickou, německou a rakouskou platformu.

Pokud se rozhodnete platit prodejci kreditní kartou, přes PayPal nebo pokud přijímáte platby od kupujících jedním z těchto platebních způsobů nebo pokud používáte na platformě jiné zpoplatněné služby, daná transakce bude zaznamenána a použita přes náš elektronický platební systém MANGOPAY (viz naše VOP), který provozuje MANGOPAY S.A. (Lucembursko) (dále jen „MANGOPAY“). Abyste mohli MANGOPAY používat, budete si muset založit na platformě e-peněženku (na platformě se používá termín „peněženka“) a poskytnout nám následující informace, které předáme MANGOPAY:

 1. Jméno;
 2. Křestní jméno;
 3. Příjmení;
 4. Datum narození;
 5. Fakturační adresa;
 6. Telefonní číslo;
 7. E-mailová adresa.

Pokud používáte elektronický platební systém MANGOPAY, MANGOPAY bude shromažďovat nezbytné platební informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. kreditní karta, PayPal nebo Google Pay). Platba pak bude uskutečněna přes MANGOPAY a poskytovatele platební služby, kterého jste si vybrali (např. PayPal, Google Pay). V tomto rozsahu budou platit pravidla ochrany osobních údajů MANGOPAY a příslušného poskytovatele platebních služeb. Více informací o platebním procesu a poskytovatelích platebních služeb, viz čl. 13 našich VOP.

Pokud používáte jako způsob platby kreditní kartu, Vinted uvidí pouze prvních šest a poslední čtyři číslice čísla kreditní karty. Tyto informace budou použity výhradně k účelům potvrzení platby.

Pro účely založení peněženky a používání elektronického platebního systému MANGOPAY vystupují Vinted a MANGOPAY jako společní správci a společně nesou odpovědnost za zpracování.

V kontextu regulovaných služeb poskytovaných našim členům jako instituce elektronických peněz bude MANGOPAY shromažďovat a používat určité osobní údaje k následujícím účelům: založení a správa peněženky; přijímání a provádění platebních transakcí; správa zákaznických vztahů a nároků; boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V tomto kontextu Vinted pouze z části určuje prostředky k výše uvedenému shromažďování a používání osobních údajů. V tomto kontextu může být platforma, kterou používáte, považována za komunikační kanál s API MANGOPAY a tvořit jediné kontaktní místo subjektu údajů pro shromažďování jeho osobních údajů a zákaznické služby.

Společnost Vinted k vytváření vstupních polí ke shromažďování údajů na své platební stránce používá služeb MANGOPAY. Účel tohoto procesu stanovuje Vinted jako vydavatel platformy a její platební stránky. MANGOPAY však stanovuje pole pro vkládání údajů a komunikuje s poskytovatelem platebních služeb, kterého si MANGOPAY zvolila.

Bližší informace o tom, jak MANGOPAY shromažďuje a používá vaše osobní údaje najdete v zásadách ochrany soukromí MANGOPAY na této adrese: www.mangopay.com/privacy/.

Právním základem takového shromažďování a používání je plnění smlouvy (dodržování našich VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Transakční údaje uchováváme po dobu 13 měsíců ode dne uskutečnění transakce.

Podstata dohody mezi Vinted a MANGOPAY o společných povinnostech (čl. 26 odst. 2, 2. věta GDPR)

Chtěli bychom vás obeznámit s podstatou naší dohody o společných povinnostech s MANGOPAY, jelikož Vinted a MANGOPAY jsou společní správci podle čl. 26 odst. 1, 1. věta GDPR. Společné správcovství společností Vinted a MANGOPAY je omezeno na shromažďování a sdělování údajů společnosti MANGOPAY přenosem dat a zahrnuje zpracování dat za účelem založení peněženky.

Jelikož jsou zde dva správci, chceme vám vysvětlit, kdo je za co odpovědný. Společnost Vinted má povinnost informovat vás o zpracovávání osobních údajů v souladu s čl. 13 a čl. 14 GDPR, což je uvedeno nad touto částí. Společnost Vinted je dále povinna sdělit vám podstatu dohody mezi Vinted a MANGOPAY v souladu s čl. 26 odst. 2, 2. věta GDPR.

Kontaktní místo pro výkon práv: Veškeré žádosti o výkon vašich práv nebo veškeré nároky týkající se výše uvedeného shromažďování a používání údajů nejdříve adresujte přímo společnosti Vinted jako hlavnímu kontaktnímu místu (čl. 26 odst. 1, 3. věta GDPR) pro takové záležitosti. Pokud se i přesto potřebujete obrátit přímo na MANGOPAY, můžete kontaktovat jejich pověřence pro ochranu osobních údajů na této e-mailové adrese: dpo@mangopay.com. Vaše práva v tomto kontextu znamenají právo požadovat od správce přístup (čl. 15 GDPR) a opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz osobních údajů (Art. 17 GDPR) nebo omezení zpracování týkající se vás (čl. 18 GDPR) nebo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Připouštíme, že za účelem výkonu svých práv můžete kontaktovat buď Vinted nebo MANGOPAY. Vinted a MANGOPAY přepošlou vaši žádost druhé straně, pokud to bude potřeba k naplnění práv subjektu údajů.

Všechny ostatní povinnosti podle GDPR plní Vinted i MANGOPAY. Tyto další povinnosti se vás jako subjektu údajů netýkají přímo, jde o všeobecné povinnosti správců, jako je dodržování bezpečnostních opatření a zaznamenávání zpracovatelských činností.

 

2.5.4. Platby na platformě .pl

Upozorňujeme, že tato část se vztahuje pouze na naši polskou platformu.

Pokud prodáváte předměty na této platformě, tak abyste je mohli prodávat, musíte přijmout smluvní podmínky Marketpay poskytovatele platebních služeb ADYEN N.V. (Nizozemsko) (dále jen „ADYEN“). K tomu dochází během onboardingu na našich webových stránkách. V souladu se smluvními podmínkami ADYEN Marketpay bude Vinted sdílet vaše osobní údaje s ADYEN. ADYEN zpracovává tyto informace v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami ochrany soukromí ADYEN.

Pokud nakupujete předměty na platformě, ADYEN bude shromažďovat nezbytné platební informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. kreditní karta, Google Pay atd.) a k ověření a zpracování vaší transakce. V tomto rozsahu budou pravidla ochrany osobních údajů ADYEN a příslušného poskytovatele platebních služeb.

Nebudeme mít k dispozici vaše úplné karetní údaje (obdržíme pouze údaje popsané v bodě 2.5.1 výše), jelikož tyto údaje jsou zamaskované a přeposlané společnosti ADYEN k vyřízení transakce. Tyto informace budou použity výhradně k účelům potvrzení platby.

Společnost Vinted k vytváření vstupních polí ke shromažďování údajů na své platební stránce používá služeb ADYEN. Účel tohoto procesu stanovuje Vinted jako vydavatel platformy a její platební stránky. ADYEN však stanovuje pole pro vkládání údajů a komunikuje s poskytovatelem platebních služeb, kterého si ADYEN zvolil.

Pokud se i přesto potřebujete obrátit přímo na ADYEN, můžete kontaktovat jejich pověřence pro ochranu osobních údajů na této e-mailové adrese: dpo@adyen.com. Připouštíme, že za účelem výkonu svých práv můžete kontaktovat buď Vinted nebo ADYEN. Vinted a ADYEN přepošlou vaši žádost druhé straně, pokud to bude potřeba k naplnění práv subjektu údajů. Všechny ostatní povinnosti podle GDPR plní Vinted i ADYEN.

Právním základem takového shromažďování a používání je plnění smlouvy (dodržování našich VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Transakční údaje uchováváme po dobu 13 měsíců ode dne uskutečnění transakce.

 

2.5.5. Platby na naší platformě .com

Upozorňujeme, že tato část se vztahuje pouze na naši americkou platformu.

Pokud kupujete předměty na této platformě, vaše platby kreditní kartou a ze zůstatku na účtu Vinted jsou zpracovány přes elektronický platební systém STRIPE (viz naše VOP), který provozuje společnost Stripe, Inc. (USA) (dále jen „STRIPE“). Abyste mohli STRIPE používat, budete si muset založit na platformě e-peněženku (na platformě se používá termín „peněženka“) a poskytnout nám následující informace, které předáme STRIPE:

 1. Křestní jméno;
 2. Příjmení;
 3. Datum narození;
 4. Adresu;
 5. Zemi;
 6. E-mail;
 7. IP adresu;
 8. Číslo sociálního zabezpečení (poslední 4 číslice);
 9. Číslo bankovního účtu.

Pokud používáte elektronický platební systém STRIPE, STRIPE bude shromažďovat nezbytné platební informace v závislosti na zvoleném způsobu platby. Platba pak bude uskutečněna přes STRIPE a poskytovatele platební služby, kterého jste si vybrali. V tomto rozsahu budou pravidla ochrany osobních údajů STRIPE a příslušného poskytovatele platebních služeb. Více informací o platebním procesu a poskytovatelích platebních služeb, viz čl. 13 našich VOP.

Pokud používáte jako způsob platby kreditní kartu, Vinted uvidí pouze poslední čtyři číslice čísla vaší karty. Tyto informace budou použity výhradně k účelům potvrzení platby.

V kontextu regulovaných služeb poskytovaných našich členům jako instituce elektronických peněz bude STRIPE shromažďovat a používat určité osobní údaje k následujícím účelům: založení a správa peněženky; přijímání a provádění platebních transakcí; správa zákaznických vztahů a nároků; boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V tomto kontextu může být platforma, kterou používáte, považována za komunikační kanál s API STRIPE a tvořit jediné kontaktní místo subjektu údajů pro shromažďování jeho osobních údajů a zákaznické služby.

Společnost Vinted k vytváření vstupních polí ke shromažďování údajů na své platební stránce používá služeb STRIPE. Účel tohoto procesu stanovuje Vinted jako vydavatel platformy a její platební stránky. STRIPE však stanovuje pole pro vkládání údajů a komunikuje s poskytovatelem platebních služeb, kterého si STRIPE zvolil.

Bližší informace o tom, jak STRIPE shromažďuje a používá vaše osobní údaje najdete v zásadách ochrany soukromí STRIPE na této adrese: https://stripe.com/privacy. Pokud se i přesto potřebujete obrátit přímo na STRIPE, můžete kontaktovat jejich pověřence pro ochranu osobních údajů na této e-mailové adrese: privacy@stripe.com. Připouštíme, že za účelem výkonu svých práv můžete kontaktovat buď Vinted nebo STRIPE. Vinted a STRIPE přepošlou vaši žádost druhé straně, pokud to bude potřeba k naplnění práv subjektu údajů. Všechny ostatní povinnosti podle GDPR plní Vinted i STRIPE.

Právním základem takového shromažďování a používání je plnění smlouvy (dodržování našich VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Transakční údaje uchováváme po dobu 13 měsíců ode dne uskutečnění transakce.

 

2.5.6. Implementace kontrol „Poznej svého zákazníka“ (KYC) na platformách .fr, .nl, .be, .lu, .es, .pt, .uk, .de

Upozorňujeme, že tato část se vztahuje pouze na naši francouzskou, nizozemskou, belgickou, lucemburskou, španělskou, portugalskou, anglickou, německou a rakouskou platformu.

Kdykoli se přiblížíte limitu příchozích nebo odchozích plateb, MANGOPAY vás požádá o pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz včetně dočasného. V tom případě budeme shromažďovat a předávat následující údaje poskytovatelům platebních služeb, aby mohl poskytovatel platební služby provést bezpečnostní kontrolu (tzv. Poznej svého zákazníka, KYC):

 1. Celé jméno;
 2. Datum narození;
 3. Zemi;
 4. Adresu;
 5. Informace uvedené na poskytnutých dokumentech (přesný seznam záleží na poskytnutém dokladu): číslo dokladu, fotografii, pohlaví, občanství, datum vydání, datum vypršení platnosti, místo narození, rodné číslo, podpis, další informace uvedené na konkrétním dokladu.

To je nezbytné k naplnění oprávněného zájmu na poskytování nezbytných informací společnosti MANGOPAY, aby mohla splnit své právní povinnosti, které se na ni vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Vinted předává osobní údaje shromážděné a používané k tomuto účelu společnosti MANGOPAY (Lucembursko);

Osobní údaje shromážděné pro výše uvedené účely uchováváme do dokončení předávání těchto informací společnosti MANGOPAY.

 

2.5.7. Implementace kontrol „Poznej svého zákazníka“ (KYC) na platformě .pl

Upozorňujeme, že tato část se vztahuje pouze na naši polskou platformu.

Kdykoli se přiblížíte limitu příchozích nebo odchozích plateb, ADYEN vás požádá o pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz včetně dočasného. V tom případě budeme shromažďovat a předávat následující údaje poskytovatelům platebních služeb, aby mohla společnost ADYEN provést bezpečnostní kontrolu (tzv. Poznej svého zákazníka, KYC):

 1. Celé jméno;
 2. Datum narození;
 3. Zemi;
 4. Adresu;
 5. Informace uvedené na poskytnutých dokumentech (přesný seznam záleží na poskytnutém dokladu): číslo dokladu, fotografii, pohlaví, občanství, datum vydání, datum vypršení platnosti, místo narození, rodné číslo, podpis, další informace uvedené na konkrétním dokladu.

V rámci další kontroly může ADYEN požádat o fotografii / snímek obrazovky bankovního výpisu s transakcemi za období jednoho měsíce. V tomto případě shromažďujeme na žádost společnosti ADYEN následující informace:

 1. Celé jméno;
 2. Datum narození;
 3. Zemi;
 4. Adresu;
 5. Informace uvedené na poskytnutém výpise: celé jméno držitele účtu, historii transakcí (vklady, poplatky, výběry) a další informace uvedené na konkrétním výpise.

To je nezbytné k naplnění oprávněného zájmu na poskytování nezbytných informací společnosti ADYEN, aby mohla splnit své právní povinnosti, které se na ni vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromážděné a používané pro výše uvedené účely uchováváme do dokončení předávání těchto informací poskytovali platebních služeb ADYEN.

 

2.5.8. Implementace kontrol „Poznej svého zákazníka“ (KYC) na platformě .com

Upozorňujeme, že tato část se vztahuje pouze na naši americkou platformu.

Kdykoli se přiblížíte limitu příchozích nebo odchozích plateb, STRIPE vás požádá o pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz včetně dočasného. V tom případě budeme shromažďovat a předávat následující údaje poskytovatelům platebních služeb, aby mohl poskytovatel platební služby STRIPE provést bezpečnostní kontrolu (tzv. Poznej svého zákazníka, KYC):

 1. Celé jméno;
 2. Datum narození;
 3. Zemi;
 4. Adresu;
 5. Číslo sociálního zabezpečení;
 6. Směrový kód banky (routing number);
 7. Číslo bankovního účtu;
 8. Rodné číslo;
 9. Informace uvedené na poskytnutých dokumentech (přesný seznam záleží na poskytnutém dokladu): číslo dokladu, fotografii, pohlaví, občanství, datum vydání, datum vypršení platnosti, místo narození, rodné číslo, podpis, další informace uvedené na konkrétním dokladu.

To je nezbytné k naplnění oprávněného zájmu na poskytování nezbytných informací společnosti STRIPE, aby mohla splnit své právní povinnosti, které se na ni vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromážděné a používané pro výše uvedené účely uchováváme do dokončení předávání těchto informací poskytovali platebních služeb STRIPE.

 

2.5.9. Implementace kontrol „Politicky exponovaných osob“ (PEO) na platformách .fr, .nl, .be, .lu, .es, .pt, .uk, .de

Upozorňujeme, že tato část se vztahuje pouze na naši francouzskou, nizozemskou, belgickou, lucemburskou, španělskou, portugalskou, anglickou, německou a rakouskou platformu.

Ve vzácných případech můžeme vyžadovat další informace, abyste mohli používat Vinted. Když uskutečňujete na platformě hodně transakcí, může po nás poskytovatel platebních služeb MANGOPAY požadovat další kontroly v rámci opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V takovém případě shromažďujeme a používáme následující osobní údaje poskytnuté v prohlášení týkajícím se politicky exponovaných osob (PEO):

 1. Celé jméno;
 2. Datum a místo narození;
 3. Zemi pobytu;
 4. Adresu;
 5. Telefonní číslo;
 6. E-mailovou adresu;
 7. Zastávanou funkci a zemi, v které tuto funkci zastáváte;
 8. Původ peněžních prostředků použitých na platformě nebo jejich příjemce;
 9. Informace týkající se příbuzných, kteří jsou PEO – vztah k PEO, celá jména, data a místa narození;
 10. Současné zaměstnání;
 11. Datum;
 12. Podpis.

To je nezbytné k tomu, aby společnost MANGOPAY mohla splnit své právní povinnosti, které se na ni vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) 9 odst. 2 písm. g) GDPR).

Osobní údaje shromážděné a používané pro výše uvedené účely uchováváme do dokončení předávání těchto informací poskytovali platebních služeb MANGOPAY.

 

2.5.10. Vrácení peněz

Pokud vám zakoupený předmět nebyl odeslán, byl doručen v poškozeném stavu nebo neodpovídá popisu a podáte žádost o reklamaci, shromažďujeme a používáme údaje použité k uskutečnění koupě (viz 52.5.3, 2.5.4 a 2.5.5 výše) za účelem vrácení peněz.

Právním základem takového shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Transakční údaje uchováváme po dobu 13 měsíců ode dne uskutečnění transakce.

 

2.5.11. Archivace finančních záznamů

Pokud se na platformě podílíte na nákupu-prodeji, popř. jiné transakci, společnost Vinted bude shromažďovat a používat následující údaje, aby mohla plnit své účetní povinnosti:

 1. Celé jméno;
 2. Adresu;
 3. DIČ (pokud jej máte);
 4. Hodnotu a popis poskytovaného zboží, popř. služeb.

To je nezbytné k tomu, aby společnost Vinted mohla splnit své právní povinnosti, které se na ni vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Finanční nařízení vyžadují, abychom archivovali účetní dokumenty potvrzující transakce po dobu 10 let.

 

2.6. Doručování předmětů zakoupených na platformě

Upozorňujeme, že tato část se netýká litevské a české platformy Vinted.

 

Vinted se snaží zajistit hladké a pohodlné zasílání předmětů zakoupených na platformě, a nabízí proto různé způsoby doručení.

Vinted nenabízí způsoby doručení na některých svých platformách (jmenovitě Vinted.lt, Musumazyliai.lt a Vinted.cz). Proto se tato kapitola Zásad ochrany soukromí týká pouze některých platforem Vinted.

Většinu vašich osobních údajů potřebujeme k plnění smlouvy (VOP). Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Tyto údaje zároveň používáme ke zlepšování platformy, abychom mohli našim členům nabídnout lepší uživatelskou zkušenost (viz 2.2.12).

 

2.6.1. Doručování a přijímání předmětů

Pokud se rozhodnete zadat své doručovací údaje nebo když zakoupíte, prodáte nebo vyměníte nějaký předmět, shromažďujeme a používáme vámi poskytnuté následující údaje pro účely expedice a doručení:

 1. Celé jméno;
 2. Zemi;
 3. Město;
 4. Adresu;
 5. Telefonní číslo;
 6. E-mailovou adresu;
 7. Podpis;
 8. Adresu místa doručení balíku;
 9. Sledovací číslo balíku;
 10. Potvrzení o dodání balíku;
 11. Další doručovací informace požadované konkrétním přepravcem.

Právním základem takového shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu poskytujeme těmto příjemcům:

 1. Prodejci předmětu;
 2. Pokud nebudeme schopni získat sledovací informace přímo od určitého přepravce, použijeme poskytovatele sledovacích služeb AfterShip Limited (Hong Kong, Čína). Údaje jsou chráněny tím, že poskytovatele služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise;
 3. V případě přepravců, kteří mají uzavřenou smlouvu přímo s Vinted, poskytujeme také výše uvedené údaje přímo vámi zvolenému přepravci:
  1. Mondial Relay (Francie);
  2. Chronopost (Francie);
  3. Mondial Relay S.A.S.U. Sucursal en España (Španělsko);
  4. Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A.S.M.E. (Španělsko);
  5. Hermes Parcelnet Limited (Spojené království);
  6. PostNL B.V. (Nizozemsko);
  7. Koninklijke PostNL B.V. (Nizozemsko);
  8. DHL Parcel (Nizozemsko) B.V.;
  9. DPD (Nizozemsko) B.V.;
  10. Hermes Germany GmbH (Německo);
  11. Packlink Shipping S.L. (Španělsko);
  12. InPost S.A. (Polsko);
  13. UPS Europe SRL/BV (Belgie);
  14. DPD Deutschland GmbH (Německo);
  15. General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (Německo).

Jinak je na prodejci postupovat podle pokynů a poskytnou vaše údaje přepravci.

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu 10 let.

 

2.6.2. Sledování balíků

V případě nákupu, prodeje nebo výměny předmětu shromažďujeme a používáme následující údaje k účelům sledování zásilky:

 1. Datum a čas dodání balíku;
 2. Sledovací číslo balíku;
 3. Adresu;
 4. Místo, kde se balík nachází.

Pokud nebudeme schopni získat sledovací informace přímo od určitého přepravce, poskytujeme výše uvedené informace poskytovateli sledovacích služeb AfterShip Limited (Hong Kong, Čína). Údaje jsou chráněny tím, že poskytovatele služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise.

Právním základem pro shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu 10 let.

 

2.7. Marketingové aktivity

 

Vinted se snaží zapojit své členy do marketingových kampaní, které přinášejí užitek našim členům. Zároveň vám chceme poskytovat marketingový materiál, který je pro vás jak relevantní tak zajímavý.

 

2.7.1. Zasílání marketingových materiálů

Můžete se zaregistrovat k odběru našich zpravodajů a dalších marketingových e-mailů (dále jen „marketingové e-maily“). Při registraci vás požádáme o souhlas s používáním vaší e-mailové adresy k účelům zasílání marketingových e-mailů s nejaktuálnějšími informacemi o našich produktech a službách, týkajících se především zboží dostupného na naší platformě, speciálních nabídek a marketingových kampaní. Pokud nám neudělíte souhlas při registraci, můžete si to kdykoli rozmyslet a souhlasit s odběrem marketingových e-mailů; přejděte do svého účtu u Vinted a upravte nastavení.

Základem takového shromažďování a používání je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, čl. 69 odst. 1 litevského zákona o elektronických komunikacích).

Svůj souhlas s odběrem marketingových e-mailů můžete udělit nebo odvolat kdykoli, s účinností do budoucna. V účtu u Vinted můžete v nastavení zvolit, jaké e-maily si přejete dostávat, nebo zrušit zasílání všech dalších marketingových e-mailů. Případně můžete kliknout na „Odhlásit se“ na konci marketingového e-mailu. Zpětvzetí souhlasu nebude mít vliv na zákonné shromažďování a používání údajů v době před zpětvzetím souhlasu.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu nebo do doby, než odvoláte svůj souhlas.

 

2.7.2. Personalizace marketingových sdělení

Vinted bude používat údaje použitá k vaší registraci na platformě (viz výše body 2.1.1, 2.1.2 and 2.1.3) a týkající se vašeho účtu u Vinted (viz 2.2), údaje z vaší aktivity na fóru (viz2.1.10), vaše soubory protokolu (viz 2.3.1 výše) a další prostředky (viz2.7.7) k personalizaci marketingových sdělení a reklam vám předkládaných. To znamená, že s vaším souhlasem vám budete dostávat marketingová sdělení a reklamy na základě vašich zájmů a vaší aktivity na platformě.

Základem takového shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na poskytování marketingových sdělení, která považujeme za relevantní pro vás (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Kdykoli se můžete rozhodnout, že nechcete dostávat personalizovaná marketingová sdělení a reklamy. V tom případě stačí změnit nastavení na stránce Nastavení soukromí v účtu Vinted. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost shromažďování a používání údajů v době před odvoláním souhlasu.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.7.3. Kontakt za účelem publicity a výdělečných příležitostí

Pokud budete zaregistrováni na platformě, můžeme vás kontaktovat přes e-mail nebo komunikační systém platformy a nabídnout vám možnost sdílet obsah (fotografie, videa) na našich profilech na sociálních médiích nebo účastnit se marketingových kampaní. Děláme to z toho důvodu, aby se v našich profilech na sociálních médiích zobrazovali a marketingových kampaní účastnili pouze členové, kteří nám udělí svůj souhlas.

Základem takového shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na zvyšování publicity vás a společnosti Vinted nebo poskytování výdělečných příležitostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromážděné a používané k tomuto účelu jsou uchovávány po dobu uchovávání údajů týkajících se vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu. Samotná sdělení jsou vymazána po 12 měsících.

 

2.7.4. Účast na reklamních kampaních

Pokud budete souhlasit s účastí v našich reklamních kampaních, budeme vás kontaktovat na vašem telefonním čísle s pozvánkou k účasti v naší reklamní kampani a bližšími informacemi o projektu.

Pokud podepíšete smlouvu s Vinted týkající se reklamní kampaně, budeme shromažďovat a používat následující údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a Vinted:

 1. Celé jméno;
 2. Datum narození;
 3. Občanství;
 4. Informace o vašem živnostenském oprávnění nebo podnikatelské činnosti.

Pokud nám poskytnete adresu a fotografie místnosti, dostavíme se na základě nich k vám domů a natočíme reklamu. Pokud nám k tomu udělíte souhlas, budeme moci použít vaše jméno, věk, město nebo příběh v reklamních kampaních.

Základem pozvánek k účasti na reklamních kampaních je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Základem vaší účasti v reklamní kampani je smlouva mezi Vinted a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Tyto údaje mohou být předány našim partnerům (reklamním agenturám, režisérům), kteří zodpovídají za realizaci reklamní kampaně.

K plnění smlouvy (VOP) s vámi jsou potřeba osobní údaje pro účast v reklamní kampani. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.7.5. Zveřejnění vašeho obsahu na našich účtech na sociálních médiích

Pokud nám to dovolíte, zveřejníme váš obsah v našich účtech na sociálních médiích pro marketingové a PR účely.

Základem takového shromažďování a používání je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Souhlas můžete udělit nebo odvolat kdykoli, když se přihlásíte do platformy, navštívíte Nastavení soukromí a změníte příslušné nastavení.

Abychom mohli zveřejnit váš obsah v našich účtech na sociálních médiích, poskytujeme údaje následujícím provozovatelům platforem sociálních médií:

 1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irsko);
 2. LinkedIn Corporation (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise));
 3. Google Ireland Ltd. (Irsko);
 4. Google LLC (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise);
 5. Facebook Ireland Ltd. (Irsko);
 6. Facebook Inc.; (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise). 

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu nebo do doby, než odvoláte svůj souhlas.

 

2.7.6. Zobrazování personalizovaných reklam

Vinted používá údaje shromážděné prostřednictvím cookies (viz 4 níže) k personalizaci reklam, které jsou vám nabízeny. To znamená, že s vaším souhlasem budete dostávat reklamy na základě vašich zájmů a vaší aktivity na platformě. Vinted konkrétně shromažďuje a používá následující údaje:

 1. Reklamní ID;
 2. Informace o webových stránkách, které návštěvník prochází – seznam stránek a produktů, které byly zobrazeny, prokliknuty, přidány do nákupního košíku nebo zakoupeny na platformě;
 3. URL stránek zobrazených návštěvníkem (tzv. „referrer“), URL předchozí stránky zobrazené návštěvníkem;
 4. Technické informace týkající se prohlížeče, typu zařízení a verze operačního systému návštěvníka (tzv. „uživatelský agent“);
 5. Časové razítko (datum, čas);
 6. Zkrácenou IP adresu připojení;
 7. Další informace shromažďované konkrétním poskytovatelem reklamních služeb.

Právním základem k tomuto je čl. 61 odst. 4 litevského zákona o elektronických komunikacích. Do té míry, do jaké to zahrnuje osobní údaje, je základem takového shromažďování a používání váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Kdykoli se můžete rozhodnout, že nechcete dostávat personalizovaná marketingová sdělení a reklamy. V tom případě stačí změnit náležitá nastavení na platformě. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonné shromažďování a používání údajů v době před odvoláním souhlasu.

Abychom umožnili našim poskytovatelům služeb zobrazovat vaše personalizované reklamy, poskytujeme vaše údaje partnerům, kteří poskytují služby spojené s personalizovanými reklamami.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu nebo do doby, než odvoláte svůj souhlas.

 

2.7.7. Hodnocení efektivnosti propagačních kampaní

Když používáte platformu, Vinted analyzuje její marketingové aktivity a způsob používání platformy (když se zaregistrujete, přihlásíte, nabídnete předmět, když něco prodáte nebo vyměníte nebo zakoupíte, nahrajete fotografii předmětu, otevřete naši aplikaci, nainstalujete si naši aplikaci nebo se na ní zaregistrujete atd.) za účely hodnocení efektivity propagačních kampaní a pochopení chování zákazníků po zhlédnutí určité reklamy a navštívení naší platformy nebo po stažení naší aplikace.

Základem takového shromažďování a používání je náš obchodní zájem na vyhodnocování efektivity našich propagačních kampaní, abychom je mohli zlepšovat (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Abychom mohli provádět výše zmíněné hodnocení, používáme služby poskytované následujícími poskytovateli služeb a k tomuto účelu předáváme osobní údaje:

 1. Adjust GmbH (Německo).

Abychom mohli optimalizovat naše reklamní kampaně, zasíláme určité informace o vašich aktivitách, jako např. otevření aplikace, relace, registrace, přihlášení, informace o nabídnutí předmětu, nahání fotografie předmětu nebo nákup předmětu atd., reklamním platformám Googlu a Facebooku. Předáváme tedy údaje o vašich aktivitách těmto příjemcům:

 1. Facebook Inc. (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise);
 2. Google (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.7.8. Správa našich profilů na sociálních médiích

Pokud vás zajímá naše aktivita a rozhodnete se sledovat naše profily na sociálních médiích, budeme za účelem správy našich stránek na sociálních sítích shromažďovat a používat následující údaje o vás:

 1. Jméno a příjmení;
 2. E-mailovou adresu;
 3. Pohlaví;
 4. Zemi;
 5. Fotografii;
 6. Zprávu;
 7. Datum a čas doručení zprávy;
 8. Obsah zprávy;
 9. Přílohy ke zprávě;
 10. Odpověď na zprávu;
 11. Čas odpovědi na zprávu;
 12. Informace o našem hodnocení;
 13. Komentáře k příspěvku;
 14. Sdílení příspěvku;
 15. Informace o reakcích na příspěvek.

Základem takového shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na správě našich profilů na sociálních médiích (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Abychom mohli naše účty na sociálních médiích spravovat, dostáváme a poskytujeme údaje následujícím provozovatelům platforem sociálních médií:

 1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irsko);
 2. LinkedIn Corporation (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise);
 3. Google Ireland Ltd. (Irsko);
 4. Google LLC (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise);
 5. Facebook Ireland Ltd. (Irsko);
 6. Facebook Inc.; (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu vaší registrace na konkrétní sociální síti.

Společná správa se společností Facebook („přehledy stránky”)

Společnost Vinted provozuje tzv. fanouškovskou stránku na platformě sociálních médií společnosti Facebook. Společnosti Facebook a Vinted mají společnou odpovědnost za zpracování tzv. „údajů z přehledů“ (čl. 26 odst. 1) 1. věta nařízení GDPR), pokud jsou takové údaje používány pro vytvoření tzv. „přehledů stránky“, a to výhradně ve fázích od shromažďování údajů z fanouškovské stránky společnosti Vinted do jejich přenosu společnosti Facebook. U dalšího zpracovávání údajů jsou za zpracování údajů společnosti Vinted a Facebook odpovědná každá samostatně.

V rozsahu společné správy uzavřely společnosti Vinted a Facebook dohodu (tzv. „dodatek o správci přehledů stránky“). Tato dohoda se týká zpracování údajů, které jsou shromažďovány a používány ve spojitosti s návštěvou nebo interakcí s naší fanouškovskou stránkou, ale pouze v rozsahu, ve kterém jsou tyto údaje (dále) zpracovávány pro účely „přehledů stránky“. Součástí „přehledů stránky“ jsou služby analýzy, které nám pomáhají lépe pochopit interakce na naší stránce. V tomto kontextu nedostáváme od společnosti Facebook žádné osobní údaje, ale pouze anonymní hodnocení a přehledy. Společnost Facebook poskytuje na toto téma další informace na své stránce nápovědy k „přehledům stránky“. Informace o datech z „přehledů stránky“ vysvětlují to, jak jsou „údaje z přehledů“ shromažďovány a používány k vytváření „přehledů stránky“. Mezi ty patří například následující akce:

 1. Interakce nebo zobrazení stránky, příspěvku, videa, příběhu nebo jiného obsahu souvisejícího se stránkou.
 2. Přihlášení k odběru nebo odhlášení z odběru stránky.
 3. Reakce na stránku nebo příspěvek (například označení „To se mi líbí“, doporučení, sdílení, komentování, přihlášení k odběru atp.).
 4. Skrytí příspěvku stránky nebo jeho nahlášení jako spamu.
 5. Najetí myší na odkaz na stránku nebo název nebo profilový obrázek stránky za účelem zobrazení náhledu obsahu stránky.
 6. Kliknutí na webovou stránku, telefonní číslo, tlačítko „Zobrazit trasu“ nebo jiné tlačítko na stránce.
 7. Zobrazení události stránky, odpověď na událost (včetně typu reakce), kliknutí na odkaz pro získání vstupenek na událost.
 8. Zahájení komunikace se stránkou prostřednictvím aplikace Messenger.
 9. Zobrazení položek v obchodu stránky nebo kliknutí na tyto položky.
 10. IP adresa, stejně jako jiné informace, které jsou k dispozici na vašem koncovém zařízení v podobě souborů cookie.

Zpracování údajů návštěvníků naší fanouškovské stránky slouží pro účely poskytování stránky, stejně jako statistického vyhodnocení používání naší stránky. Toto hodnocení probíhá pro společnost Vinted anonymně. Právním důvodem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1) písm. f) nařízení GDPR. Našimi oprávněnými zájmy na zpracování osobních údajů při návštěvě stránky a vytvoření „přehledů stránky“ jsou prezentace společnosti a platformy a například kontaktování členů a zainteresovaných stran, poskytování informací o produktech a propagačních akcích, stejně jako shromažďování údajů pro účely vytvoření anonymních hodnocení a přehledů používání naší fanouškovské stránky.

Pokud si přejete ve věci svých údajů uplatnit svá práva (viz odrážka 6 níže), bude rozhodně lepší obrátit se přímo na společnost Facebook. Pokud budete i přesto potřebovat naši pomoc s uplatněním svých práv, můžete se na nás obrátit. V souladu s naší dohodou přebírá primární odpovědnost za plnění závazků za společné zpracování „údajů z přehledů“ společnost Facebook. Patří sem plnění následujících práv:

- Právo na přístup (čl. 15 nařízení GDPR).

- Právo na výmaz (čl. 17 nařízení GDPR).

- Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR).

- Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR).

- Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR).

Společnost Facebook uvádí další podrobnosti o tom, jak tato práva uplatnit na stránce Informace o datech z „přehledů stránky“.

 

2.7.9. Účast v programu doporučování (referral) společnosti Vinted

Pokud doporučíte platformu Vinted jednomu nebo více známým, můžete získat nákupní poukázky k nakupování na platformě Vinted. Abychom vám umožnili účast v programu doporučování doporučujícím (referral) společnosti Vinted a mohli vám poskytnout nákupní poukázku, shromažďujeme a používáme následující údaje:

 1. Vaše členské jméno;
 2. Váš doporučující odkaz (referral link);
 3. Profilové údaje pozvaného člena;
 4. Datum a čas registrace pozvaného člena;
 5. Počet předmětů nahraných pozvaným členem;
 6. Datum a čas nahrání předmětů;
 7. Informace o úspěšném prodeji nabídnutých předmětů pozvaného člena;
 8. Nákupní poukázku;
 9. Hodnotu nákupní poukázky;
 10. Vypršení platnosti nákupní poukázky.

Právním základem takového shromažďování a používání údajů je plnění smlouvy (VOP), jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy (VOP) s vámi. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu (VOP).

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.8. Zákonné účely

 

2.8.1. Vyřizování žádostí týkajících se osobních údajů

Pokud využijete svá zákonná práva týkající se osobních údajů (viz 6 níže), budeme shromažďovat a používat údaje obsažené ve vaší žádosti a veškeré další osobní údaje uchovávané společností Vinted za účelem prošetření žádosti, reagování na žádost a v případě potřeby a podniknutí nutných kroků.

Abychom mohli odpovědět na vaše žádosti, Vinted poskytuje vaše údaje partnerům, kteří poskytují služby pověřence pro ochranu osobních údajů.

Základem takového shromažďování a používání je náš oprávněný zájem na využívání práv našich členů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu dvou let ode dne, kdy odpovíme na vaši žádost.

 

2.8.2. Poskytování informací donucovacím orgánům a dalším státním institucím

Pokud budeme mít důvodné podezření, že se podílíte na nezákonných aktivitách, budeme shromažďovat a používat nezbytné údaje z vašeho profilu (viz 2.1), údaje týkající se vašich aktivit na platformě (viz 2.2) a údaje shromažďované a používané z bezpečnostních důvodů (viz 2.3 a 2.4), abychom to nahlásili donucovacím orgánům a dalším státním institucím.

Vinted rovněž poskytuje výše zmíněné údaje donucovacím orgánům a dalším státním institucím, když obdržíme žádosti o informace týkající se vyšetřování vedených těmito institucemi.

To je nezbytné k tomu, aby společnost Vinted mohla splnit své právní povinnosti, které se na ni vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli plnit své právní povinnosti vyplývající z vašeho členství v naší platformě. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci dodržovat naše právní požadavky.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.8.3. Dodržování určitých archivačních požadavků francouzského nařízení č. 2011-209 (v případě používání platformy .fr)

Pokud jste registrovaný člen ve Francii, máme ze zákona povinnost uchovávat vaše osobní údaje po určitou dobu v souladu s nařízením č. 2011-219 z 25. února 2011 o archivaci a sdílení údajů k identifikaci osob, jež se podílí na tvorbě internetového obsahu týkajícího se poskytovatelů hostingových služeb. To je nutné k tomu, abychom vyhověli zákonným požadavkům a mohli poskytnout níže uvedené údaje orgánům v případě správních žádostí.

Při každém vytvoření, pozměnění nebo vymazání obsahu jsou poskytovatelé hostingových služeb jako Vinted povinni archivovat následující údaje po dobu 1 roku od vytvoření, pozměnění nebo vymazání obsahu:

 1. Uživatelské jméno;
 2. IP adresu;
 3. Identifikátor přidělený informačním systémem obsahu, který je předmětem operace: jedná se o jedinečný identifikátor, který hostující poskytovatel přiděluje určitému obsahu ve své databázi (např. referenční číslo předmětu, URL, referenční číslo komentáře na fóru Vinted atd.);
 4. Typy protokolů použitých k připojení ke službě a k přenosu obsahu (např. přenos přes FTP, přístup přes webové rozhraní atd.);
 5. Povahu operace (vytvoření, pozměnění nebo vymazání obsahu);
 6. Datum a čas vytvoření, pozměnění nebo vymazání obsahu na platformě.

Údaje týkající se založení účtu (takové údaje musí být archivovány po dobu jednoho roku od vymazání účtu):

 1. IP adresu použitá osobou v době vytvoření účtu;
 2. Jméno osoby, která účet vytvořila (nebo název společnosti, ale toto se v současnosti Vinted netýká);
 3. Doručovací adresy spojené s účtem;
 4. Používané pseudonymy;
 5. E-mailové adresy spojené s účtem;
 6. Telefonní čísla;
 7. Údaje umožňující ověření nebo změnu zvoleného hesla v aktuální verzi.

Údaje týkající se finančních transakcí, když poskytovatel hostingových služeb zpoplatňuje poskytované služby (což je případ, když se kupující rozhodne využít Ochranu kupujících společnosti Vinted); takové údaje musí být archivovány po dobu jednoho roku od platební operace:

 1. Typ použité platby;
 2. Referenční č. platby;
 3. Částka;
 4. Datum a čas transakce.

To je nezbytné k tomu, aby společnost Vinted mohla splnit své právní povinnosti, které se na ni vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli plnit své právní povinnosti vyplývající z vašeho členství v naší platformě. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci dodržovat naše právní požadavky.

Údaje shromažďované a používané k tomuto účelu budeme uchovávat po dobu jednoho roku, jak je popsáno výše.

 

2.8.4. Dodržování francouzského zákona o digitální republice (v případě používání platformy .fr)

Abychom vám zobrazili relevantní verzi naší platformy, která byla vytvořena v souladu s francouzským zákonem o digitální republice, shromažďujeme a používáme údaje o poloze (zemi) na základě vaší IP adresy, která nám pomůže zjistit, zda se fyzicky nacházíte ve Francii.

To je nezbytné k tomu, aby společnost Vinted mohla splnit své právní povinnosti, které se na ni vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli plnit své právní povinnosti vyplývající z vašeho členství v naší platformě. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci dodržovat naše právní požadavky.

Vinted shromažďuje a používá osobní údaje k tomuto účelu po dobu trvání vašeho účtu u Vinted – 3 měsíce od data vymazání vašeho účtu nebo 5 let a 3 měsíce v případě neaktivního účtu.

 

2.8.5. Obhajoba práv a zájmů společnosti Vinted

Pokud se dostanete do sporu se společností Vinted nebo budeme muset vymáhat dodržování našich https://www.vinted.cz/terms-and-conditions nebo jiným způsobem obhajovat, vykonávat, uplatňovat nebo prosazovat naše práva, budeme shromažďovat a používat všechny osobní údaje uchovávané společností Vinted do míry nezbytné k vyřešení konkrétní situace.

Základem takového shromažďování a používání je oprávněný zájem na obraně práv a zájmů společnosti Vinted (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Osobní údaje shromažďované a používané k tomuto účelu uchováváme po dobu 1 roku od okamžiku, kdy se dozvíme o výše zmíněných okolnostech nebo po dobu trvání sporu nebo soudního řízení podle toho, které z těchto dvou období je delší.

 

3. Příjemci osobních údajů

 

Vinted předává nebo sdílí osobní údaje s poskytovateli služeb pouze do té míry, jak je to nezbytné a jak to umožňují příslušné právní předpisy. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány nebo s kterými jsou sdíleny ke konkrétním účelům, jsou popsáni v bodě 2 výše. Navíc jmenujeme následující poskytovatele služeb, kteří v důsledku získají osobní údaje jako příjemci údajů.

Nepřetržitě provádíme a zlepšujeme technickou údržbu platformy na ochranu zabezpečení a důvěrnosti osobních údajů, které zpracováváme, k provádění určitých obchodních funkcí, díky kterým jsou naše služby dostupné a funkční. Z toho důvodu předáváme vaše profilové údaje poskytovatelům služeb, kteří poskytují cloudové a hostingové služby, zabezpečení IT, údržbu a technické služby, komunikační služby:

 1. Amazon Web Services, Inc. (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise);
 2. Google Ireland Ltd. (Irsko), Google LLC (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise);
 3. Apple Distribution International (Irsko), Apple Inc. (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise);
 4. UAB “Rakrėjus” (Litva);
 5. Telia Lietuva AB (Litva);
 6. Microsoft Ireland Operations Limited (Irsko), Microsoft Corporation (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise);
 7. Slack Technologies, Inc. (USA) (údaje jsou chráněny tím, že poskytovatel služeb uzavřel standardní smluvní doložky EU pro předávání údajů, jak je schválila Evropská komise).

Předáváme osobní údaje advokátům, advokátním asistentům, notářům, exekutorům, auditorům, konzultantům, poskytovatelům IT služeb, pojišťovnám, archivačním firmám, které poskytují služby společnosti Vinted.

Kromě toho sdílíme údaje v rámci skupiny Vinted. Údaje zpracovávané v rámci skupiny Vinted jsou předávány společnosti Vinted, UAB (Litva) do míry nezbytné k řízení skupiny Vinted.

Společnost Vinted má ze zákona povinnost poskytovat osobní údaje, popř. informace o používání orgánům činným v trestním řízení, a to do míry nutné k zamezení vzniku rizika vůči veřejnosti a k trestnímu stíhání trestných činů.

Vinted může sdílet vaše údaje s třetími stranami při převodu práv a povinností týkajících se smluvního vztahu mezi vámi a Vinted třetím stranám v souladu s VOP (dostupné přes odkaz http://www.vinted.cz/terms-and-conditions ), především v případě převodu oblasti činnosti, fúze prostřednictvím založení nové společnosti, fúze prostřednictvím absorpce, zrušení fúze nebo jakékoli změny kontroly, jež má dopad na Vinted. Před takovouto událostí vás Vinted zvlášť obeznámí s podrobnostmi o sdílení vašich údajů a tam, kde je to ze zákona nezbytné, vás požádá o souhlas.

 

4. Používání cookies

 

Vinted používá na platformě cookies. Bližší informace najdete v https://www.vinted.cz/cookie-policy.

 

5. Právo na změnu

 

Jelikož nepřetržitě zdokonalujeme naše služby, vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany soukromí,a to za dodržení příslušných právních předpisů. Veškeré změny neprodleně zveřejníme na této stránce. Bez ohledu na to výše uvedené byste měli pravidelně na této stránce kontrolovat, zda nedošlo k aktualizaci.

 

6. Vaše zákonná práva týkající se vašich údajů

 

6.1. Jaká máte práva?

 

S výhradou podmínek, omezení a výjimek vyplývajících ze zákonných ustanovení na ochranu údajů máte kdykoli právo:

 • být informováni o tom, jaké údaje shromažďujeme a používáme, a požádat o přístup k daným údajům nebo o kopii daných údajů (právo na přístup k osobním údajům). K veškerým údajům, které jste nám aktivně poskytli na platformě (2.1, 2.5 a 2.6), můžete také kdykoli přistoupit ve svém účtu u Vinted;
 • vyžadovat opravu nesprávných údajů a, v závislosti na povaze shromažďování a používání, doplnění neúplných údajů (právo na opravu). Veškeré údaje, které jste nám aktivně poskytli na platformě (2.1, 2.5 a 2.6), můžete také kdykoli sami opravit přes účet Vinted (kromě odeslaných zpráv a příspěvků na fóru nebo hodnocení); 
 • na základě oprávněného důvodu vyžadovat vymazání svých údajů (právo na vymazání);
 • požadovat omezení shromažďování a používání svých údajů při dodržení zákonných kritérií (právo na omezení zpracování);
 • za předpokladu, že budou naplněna zákonná kritéria, obdržet vámi poskytnuté údaje ve strukturované, aktuální a strojově čitelné formě a předat tyto údaje jinému správci nebo, pokud to bude technicky možné, převedení těchto údajů společností Vinted (právo na přenositelnost údajů);
 • nestát se subjektem rozhodnutí přijatých výhradně na základě automatizovaného zpracování včetně profilování, které na vás mají právní nebo podobně závažný dopad, ledaže nebudou splněny zákonné podmínky pro toto automatizované rozhodování;
 • vznést námitku proti shromažďování a používání údajů – pouze tam, kde je shromažďování a používání založeno na splnění úkolu ve veřejném zájmu či vyplývajícího z výkonu veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR nebo na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) včetně profilování, na základě stejných důvodů shromažďování a používání údajů, jak jsou vysvětleny v dalších částech tohoto oznámení (právo na námitku). Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti shromažďování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • kdykoli odvolat souhlas, který jste nám udělili. Takové odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost shromažďování a používání údajů v době před odvoláním souhlasu a na základě uděleného souhlasu. Souhlas se zasíláním našeho zpravodaje můžete odvolat v nastavení účtu Vinted, kde zablokujete zasílání dalších marketingových e-mailů. Případně můžete kliknout na „Odhlásit se“ na konci marketingového e-mailu;
 • aby s vámi při výkonu vašich práv nebylo zacházeno diskriminačním způsobem.

Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv uvedených v této části, můžete se obrátit na Vinted a zaslat žádost na kontaktní údaje (viz 7 níže). Bez ohledu na jiné nápravné prostředky máte rovněž právo kdykoli podat stížnost dozorovým úřadům.

 

6.2. Co znamená mé právo vědět o shromažďování, zveřejňování nebo předávání mých osobních údajů?

 

Máte právo žádat, abychom vám sdělili informace o shromažďování a používání vašich osobních údajů. Když dostaneme a ověříme vaši žádost, sdělíme vám podle povahy vaší žádosti, jaké osobní údaje jsme o vás shromáždili, kategorie zdrojů údajů, které jsme o vás shromáždili, naše podnikatelské nebo komerční účely shromažďování nebo sdílení osobních informací, kategorie třetích stran, s kterými sdílíme tyto osobní informace, a jaké konkrétní osobní informace jsme shromáždili o vás. Jak je vysvětleno výše, je možné, že jsme sdělili osobní údaje třetím stranám z podnikatelských nebo komerčních účelů. Proto máte také právo vědět, jaké osobní informace o vás jsme sdělili, a znát kategorie třetích stran, kterým jsme tyto osobní údaje sdělili.

 

6.3. Co znamená právo požádat o vymazání mých osobních údajů?

 

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů shromážděných a vedených společností Vinted v případě, že tyto informace nejsou používány v souladu s příslušnými právními předpisy. Když obdržíme a ověříme vaši žádost, vymažeme (a nařídíme našim poskytovatelům služeb, aby vymazali) vaše osobní údaje z našich záznamů, ledaže příslušné právní předpisy neustanovují vymazání údaje v konkrétním případě (např. archivace údajů je nezbytná, abychom my nebo naši poskytovatelé služeb uskutečnili transakce, pro které jsme shromáždili tyto osobní údaje, k poskytnutí zboží nebo služeb, o které jste požádali, k podniknutí kroků přiměřeně očekávaných v kontextu pokračování našeho obchodního vztahu s vámi nebo jinému plnění smlouvy s vámi, vyhledávání případů narušení bezpečnosti, k ochraně proti zákeřným, zavádějícím, podvodným nebo ilegálním aktivitám nebo k trestnímu stíhání osob zodpovědných za takové jednání, dodržování právních povinností, dalšímu vnitropodnikovému a zákonnému použití těchto údajů, které odpovídá kontextu, v jakém jste je poskytli).

 

6.4. Co znamená mé právo nesouhlasit se sdílením mých osobních údajů s reklamními partnery?

 

Reklamním partnerům poskytujeme údaje o používání, což nám umožňuje poskytovat vám reklamy na základě vašich zájmů. Bližší informace o reklamách na základě zájmů najdete v https://www.vinted.cz/cookie-policy. Máte právo nařídit nám přestat sdílet osobní údaje s našimi reklamními partnery a nečinit tak ani v budoucnu. Pokud tak chcete učinit, upravte prosím nastavení v https://www.vinted.cz/cookie-policy.

 

6.5. Jak ověříte mou žádost?

 

Vaše žádost musí obsahovat dostatek informací k tomu, abychom mohli dostatečně ověřit, že jste osoba nebo zplnomocněný zástupce osoby, jejíž osobní údaje jsme shromáždili (jméno, příjmení, URL veřejného profilu, váš e-mail, další informace, které si můžeme vyžádat za účelem ověření), musíte napsat žádost s dostatečnými údaji, které nám umožní řádně pochopit, zhodnotit a reagovat na vaši žádost, poskytnout potvrzení pod hrozbou postihu, že jste skutečně osobou, jejíchž osobních údajů se tato žádost týká. Pokud žádost podá zplnomocněný zástupce, musí k žádosti přiložit písemný souhlas a informace, které ověřují totožnost zástupce. Pokud nebudeme moci ověřit vaši totožnost nebo zplnomocnění podat tuto žádost a potvrdit informace o vás, nebudeme vám moci poskytnout požadované informace a nebudete moci vykonávat své další práva. Abychom mohli ověřit vaši totožnost, můžeme vás požádat, abyste nám o sobě poskytli dodatkové informace. Tyto informace a informace poskytnuté v žádosti použijeme pouze k ověření vaší totožnosti nebo zplnomocnění podat tuto žádost.

 

6.6. Mohu použít zplnomocněného zástupce?

 

Samozřejmě. Zplnomocněného zástupce můžete použít k podání žádosti o odstoupení vaším jménem, pokud nám poskytnete písemný souhlas, že tak může zplnomocněný zástupce učinit. V takovém případě nám poskytněte kopii uvedeného souhlasu, jak je uvedeno v části „Jak podat žádost“ výše. Můžeme zamítnout žádost od zplnomocněného zástupce, který neposkytne důkaz toho, že jste ho zplnomocnili jednat vaším jménem.

 

7. Naše kontaktní údaje

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně shromažďování a používání vašich údajů v rámci používání naší platformy nebo ohledně vašich práv se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pokud používáte platformu .fr, .be nebo .lu: dpo@vinted.fr 

Pokud používáte platformu .it: dpo@vinted.it

Pokud používáte platformu .es: dpo@vinted.es 

Pokud používáte platformu .pt: dpo@vinted.pt 

Pokud používáte platformu .nl: dpo@vinted.nl 

Pokud používáte platformu .lt: dpo@vinted.lt 

Pokud používáte platformu .de nebo .at: dpo@vinted.de, dpo@kleiderkreisel.de nebo dpo@mamikreisel.de

Pokud používáte platformu .pl: dpo@vinted.pl

Pokud používáte platformu .cz: dpo@vinted.cz

Pokud používáte platformu .uk: dpo@vinted.co.uk

Pokud používáte platformu .com: dpo@vinted.com

 

Inspektor ochrany osobních údajů společnosti Vinted: 

Vinted, UAB

ul. Švitrigailos 13

LT-03228 Vilnius

Litevská republika 

.