Prohlášení o ochraně údajů

Datum poslední aktualizace: 6. března 2019

1. Obecná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na distribuční platformy www.vinted.cz („webová stránka“), které řídí společnost Vinted UAB, Zirmunu 70-701, LT-09124 Vilnius, Litevská republika („my“ nebo „Vinted“) a na související aplikace Vinted („aplikace“). Více informací o tom, jak se s námi spojit, naleznete ve 13. oddílu tohoto textu.

Vaše soukromí bereme velice vážně. Vaše osobní údaje neprodáme ani nepostoupíme za úplatu třetí straně. Všechny údaje budeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat na základě ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jiných právních předpisů a nepostoupíme je žádným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost k tomu vzniká na základě právních předpisů, anebo by to bylo nezbytné za účelem poskytování našich služeb anebo by tyto údaje byly postoupeny na základě vašeho souhlasu.

Služby poskytované na naší webové stránce a (nebo) v aplikaci („platforma“) mohou fungovat pouze v případě, že shromažďujeme, postupujeme, mažeme a (nebo) jinak zpracováváme („správa“) s vámi spojené specifické údaje. Osobní údaje znamenají veškeré informace spojené s osobou, jejíž totožnost je zjištěna nebo může být zjištěna („údaje“), jde o vaše jméno, datum narození, adresu nebo e-mailovou adresu.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů je popsáno, které vaše údaje shromažďujeme a za jakým účelem je spravujeme, když využíváte služeb, poskytovaných na naší platformě. V těchto zásadách ochrany osobních údajů je rovněž poskytována důležitá informace o ochraně vašich osobních údajů, zejména o vašich právech upravovaných zákonem.

Některé služby na naší platformě poskytují třetí strany. Když budete využívat těchto služeb, budou současně s těmito zásadami ochrany osobních údajů platit také zásady ochrany osobních údajů třetích stran. Třetí strany vás mohou před použitím takových služeb na základě zákonů o ochraně osobních údajů požádat o udělení povolení.

Tyto zásady ochrany osobních údajů doplňují obecná pravidla („pravidla“), která tvoří základ vaší dohody s Vinted o používání platformy („dohoda o používání“). V případě rozporů mezi pravidly a zásadami ochrany osobních údajů budou uplatňována ustanovení posledního z dokumentů.

2. Které vaše údaje spravujeme?

2.1 Připojení k webové stránce či aplikaci

Když se připojíte k webové stránce nebo k aplikaci, přestože nejste registrováni k webové stránce jako uživatel, spravujeme níže uvedené údaje (soubory údajů):

 • IP vašeho zařízení;
 • informace o prohlížeči, používaném ve vašem zařízení;
 • obsahu a univerzálních adresách (URL), ke kterým se připojujete;
 • datum a čas připojení.

V případě, že se připojujete pomocí mobilních zařízení, níže uvedené soubory údajů jsou rovněž zaznamenávány jako součást používání aplikace Vinted:

 • model a výrobce vašeho mobilního zařízení;
 • operační systém vašeho mobilního zařízení („iOS“, „Android“).

Bez vašeho výslovného povolení nepoužijeme výše uvedené osobní údaje, obzvlášť IP adresu, s výjimkou případu, kdy by takové použití bylo nezbytné (i) k poskytování našich služeb a (nebo) (ii) za účelem bezpečnosti, konkrétně proti kybernetickým útokům, takovým, jako je shromažďování údajů, nebo za účelem prevence narušení poskytování služeb a prevence programů nedisponujících povolením.

2.2 Uživatelská registrace

Abyste mohli využívat naši platformu, obzvlášť pokud se jedná o uzavírání komerčních transakcí prostřednictvím platformy, používání systému elektronických plateb nebo zajištění zpětné vazby a komunikace s jinými uživateli, potřebujete prostředí Vinted. Za tímto účelem se musíte přihlásit jako uživatel na webové stránce nebo na platformě. Jestli máte účet na Facebooku nebo Googlu, můžete se přihlásit pomocí jednoho z těchto účtů.

(a) Registrace prostřednictvím vašeho účtu na Facebooku nebo Googlu

V případě, že se přihlašujete prostřednictvím účtu na Facebooku nebo Googlu, budete z naší webové stránky nebo aplikace přesměrováni na webovou stránku Facebooku nebo Googlu a požádáni o vyplnění údajů svého účtu na Facebooku nebo Googlu. Poté, jakmile vyplníte přihlašovací údaje na Googlu, Vinted obdrží od Googlu níže uvedené údaje o Vašem Google účtu:

 • Fotografii z účtu
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu

V případě vyplnění přihlašovacích údajů k Vašemu facebookovému účtu a poté, jak se dostanete na Facebook, můžete rozhodnout, jestli společně se svým

 • veřejným účtem (konkrétně – uživatelským jménem, pohlavním, fotografií na účtu) si přejete nám poskytnout více údajů ze svého účtu Facebooku, tj.
 • seznam svých přátel a(nebo)
 • e-mailovou adresu.

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě, že neuvedete některé z výše uvedených údajů, budou zvoleny všechny výše uvedené údaje z Facebooku. V případě, že stisknete tlačítko „Pokračovat jako...“ (anglicky „Continue as...“), budete souhlasit s tím, aby zvolené údaje byly předány Vinted.

Údaje obdržené od Facebooku a Googlu budou použity na vytvoření vašeho Vinted účtu. To znamená, že použijeme název vašeho zákaznického účtu na Facebooku nebo Googlu jako název vašeho uživatelského účtu a tento název bude viditelný návštěvníkům webové stránky a uživatelům aplikace. V případě obdržení přístupu k počtu vašich přátel na Facebooku, budeme tento údaj používat na vašem účtu, abychom jiným uživatelům ukázali počet vašich přátel na Facebooku a mohli tímto způsobem zvyšovat vaši důvěryhodnost při uzavírání obchodů. Další údaje obdržené od Facebooku nebo Googlu nebudou v rámci platformy nikomu přístupné.

Kdykoliv můžete odpojit vlastní účet na Facebooku nebo Googlu. Udělat to můžete na svém Vinted účtu v „Moje nastavení“. V případě, že jste při první registraci nepropojili svůj účet s účty na Facebooku nebo Googlu, můžete to provést později.

(b) Registrace bez použití účtu na Facebooku nebo Googlu

V případě, že si nepřejete být přihlášen prostřednictvím účtu na Facebooku nebo Googlu, na naší webové stránce nebo v aplikaci budete požádáni o vyplnění dále uvedených informací:

 • Uživatelské jméno (povinná informace)
 • E-mailová adresa (povinná informace)
 • Heslo
 • Potvrzení, že jste starší 18 let

Vaše uživatelské jméno bude viditelné pro všechny uživatele platformy. Jiné údaje, uvedené v době přihlášení, viditelné nebudou. Vaše uživatelské jméno může být v jakémkoli povoleném formátu a nemusí se shodovat s vaším pravým jménem.

2.3 Správa účtu

Po přihlášení můžete na svém účtu uložit nepovinné informace. Na svém účtu zvolte odkaz „Moje nastavení“.

 (a) Nastavení účtu

V “Moje nastavení“ můžete uložit dále uvedené údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Profilový obrázek
 • O mně

Profilový obrázek a informace, které předkládáte v odkazu „O mně“, budou viditelné jiným návštěvníkům webové stránky a uživatelům aplikace, zbývající informace však nebudou přístupné.

(b) Personalizace

V záložce „Personalizace“ můžete uložit velikost svých oděvů a obuvi. Tyto údaje ostatní uživatelé vidět nemohou.

(c) Zásilky

V záložce „Zásilka“ můžete uložit svoji adresu a zemi (Česká republika) a místo (město nebo obec), kde se nachází prodávané zboží (místo setkání). Vámi uložené místo je viditelné pro všechny uživatele, můžete jej ale skrýt, jestliže v záložce „Moje nastavení“ změníte nastavení v „Nastavení soukromí“. Ostatní uživatelé uvidí místo pouze přibližně. Ostatní údaje nebudou pro uživatele webové stránky nebo uživatele aplikace viditelné.

Budeme zpracovávat Vaše údaje, které jsou nezbytné pro poskytování přepravních služeb. Předávané údaje zahrnují:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresu
 • Město
 • Poštovní směrovací číslo
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Podpis
 • Adresu místa odeslání zásilky
 • Datum a čas doručení zásilky
 • Sledovací číslo zásilky
 • Lokaci zásilky

(d) Platby

V záložce „Platby“ můžete uložit údaje o svém bankovním účtu (jméno majitele bankovního účtu a IBAN), na který budou na platformě kupující provádět platby za vaše zboží. Aby uložení  této informace bylo jednoduché, informace o svém účtu můžete uložit v záložce „Platby“. V jiných případech nebudou údaje vašeho účtu pro nikoho viditelné.

2.4 Použití platformy k transakcím

Na naší platformě budeme shromažďovat a spravovat údaje o vašich transakcích (např.  informace o zboží, ceně, místě transakce atd.). Tyto Údaje můžete uvidět v přehledu transakcí na účtu.

Pokud prostřednictvím naší platformy prodáváte zboží, shromažďujeme další údaje, které vytváříte, když navrhujete prodej zboží, např. fotografie, videozáznamy, popisy (např. značku, cenu, velikost, stav, barvu atd.), lokaci, komentáře ke zboží atd. Tyto údaje jsou viditelné pouze pro uživatele webové stránky a aplikace.

Můžeme vás také požádat o potvrzení o autorizaci platby (tj. výpis z bankovního účtu, ověření přes telefon, snímek obrazovky PayPal účtu, obrázek kreditní karty).

2.5 Použití systému elektronických plateb ADYEN

V případě, že používáte systém elektronických plateb ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50,1011 DJ, Amsterdam, Nizozemsko ("ADYEN") shromáždí společnost ADYEN informace o platbě, které jsou nutné ke správě zvoleného způsobu platby (např. platební kartou). Platba bude provedena prostřednictvím společnosti ADYEN. V této souvislosti se uplatní pravidla ochrany osobních údajů společnosti ADYEN a poskytovatele platebních služeb. Pokud použijete platební kartu, Vinted budou přístupné pouze čtyři poslední čísla vaší karty. Tyto informace použijeme pouze na schválení platby a zamezení případným podvodům.

2.6 Komunikace, komentáře a hodnocení

V případě používání našich služeb budeme rovněž shromažďovat níže uvedené údaje:

 • Zprávy, které si na naší platformě vyměňujete s jinými uživateli;
 • Příspěvky na fóru;
 • Komentáře ke zboží nabízeném jinými uživateli;
 • Hodnocení;
 • Vaši komunikaci s jinými uživateli.

Z technických důvodů bude tento obsah zpřístupněn na internetu a po ukončení vaší dohody o užívání naší platformy. Vaše jméno v každé případě nebude viditelné a bude uvedena poznámka, že tento obsah vytvořil uživatel, který není aktivní (viz naše Pravidla).

2.7 Informace o lokaci v případě používání aplikace a některých prohlížečů

Před instalací aplikace nebo před používáním vašeho obsahu v aplikaci spojeném s lokací a se službami a s určitými prohlížeči (např. „Google Chrome“), vás aplikace nebo webový prohlížeč požádá o povolení spravovat informace o vaší lokaci. V případě, že povolení udělíte, Vinted Aplikace použije vaše mobilní zařízení nebo prohlížeč k tomu, aby na základě různých zdrojů (GSM radiopřijímačů, místa GPS, WLAN atd.) zjistila lokaci vašeho mobilního zařízení nebo počítače. Informace o lokaci bude vždy pouze přibližná.

Žádáme, abyste věnovali pozornost tomu, že v případě vašeho nesouhlasu s povolením ke shromažďování informací o vaší lokaci aplikace nemůže být instalována a služby, za účelem jejichž poskytnutí je nezbytné zjistit vaši lokaci („Služby vztahující se k lokaci“), nebudou k dispozici. V případě, že svůj souhlas chcete odvolat, kdykoli můžete toto povolení na poskytování informací o lokaci zrušit změnou nastavení mobilního zařízení nebo webového prohlížeče. Poté nebudete moci používat služby vztahující se k lokaci.

Abychom vám mohli nabídnout zboží nacházející se nedaleko od vás a abychom vám umožnili schůzky s jinými uživateli nacházejícími se blízko vaší lokace (s lokací spojené služby), spravuje Vinted dokumenty o lokaci, nashromážděné prostřednictvím vaší aplikace nebo webového prohlížeče. Údaje o místě zpracováváme pouze v rozsahu nám potřebném, abychom vám mohli poskytovat služby vztahující se k lokaci.

3. Účel správy vašich údajů

V rozsahu, který není popsán ve 2. oddílu, vaše údaje spravujeme za níže uvedenými účely:

3.1 Poskytování služeb

Vaše údaje spravujeme na základě dohody o užívání, abychom mohli poskytovat služby, kterých využíváte prostřednictvím naší platformy:

 • Vytváření podmínek k nákupu a prodeji zboží
 • Poskytování přepravních služeb prostřednictvím našich partnerů
 • Vytváření podmínek k úpravě elektronických plateb za zboží koupené a prodané na naší platformě
 • Za účelem vaší identifikace
 • Vytváření podmínek ke komunikaci s jinými uživateli
 • Posílání zpráv nezbytných k účelu poskytování služeb
 • Poskytování přehledu vašich obchodů na platformě (historie plateb)
 • Zobrazování nabídek jiných uživatelů, které by vás mohli zajímat (např. nabídky určené konkrétně pro váš věk, pohlaví, historii obchodů nebo velikost oděvů)
 • Abychom mohli poskytovat své služby bez technických problémů a abychom mohli identifikovat a odstranit tyto problémy

3.2 Zákonem zajištěná práva, vylepšení naší platformy, identifikace a prevence nepovolené činnosti, bezpečnost systému

Vaše údaje budeme rovněž zpracovávat ve snaze o ochranu oprávněných zájmů Vinted a (nebo) kterýchkoliv třetích stran:

 • Řešení sporů, dodržování, realizace a ochrana našich pravidel a našich práv
 • Analýza a hodnocení užívání naší platformy za účelem stálého zlepšování našich produktů a služeb
 • Prevence a odhalení neoprávněné činnosti, obzvlášť podvodů a uplatnění nápravných prostředků
 • Pro bezpečnostní účely – přidělíme každému uživateli „kredit důvěryhodnosti“ vypočítaný pomocí algoritmu a budeme uchovávat osobní údaje uživatele svědčící o nezákonných aktivitách na černé listině
 • Prevence v oblasti bezpečnosti naší platformy, našich zabezpečných údajů a kybernetických útoků a jiných hrozeb vůči integritě naší platformy
 • Dodržování platných daňových povinností

3.3 Tvorba účtů anonymních uživatelů

Údaje shromážděné v době přihlášení (viz výše bod 2.2) a založení účtu (viz bod 2.3), údaje o vaší aktivitě na fóru (viz bod 2.6), vaše soubory dat (viz bod 2.1) a vaše uživatelské údaje, získané pomocí cookies (viz níže oddíl 8) bude Vinted používat za účelem vytvoření anonymního účtu uživatele („uživatelský účet“).

Pokud k tomu nedáte souhlas, Vinted za žádných okolností nebude používat tento uživatelský účet způsobem, který by jej umožnil spojit s konkrétní osobou. To znamená, že Vinted nemůže zjistit totožnost uživatele. Kromě toho Vinted zajišťuje, aby bez souhlasu nebyly anonymní uživatelské účty spojovány s jinými uživatelskými údaji osoby, a to ani za technickými, osobními ani administrativními účely.

Uživatelské účty Vinted bude vytvářet a používat ve snaze o další oprávněné úkony:

 • Uživatelské účty použijeme k tomu, abychom provedli analýzu a porozuměli chování uživatelů. Na nezbytné a často používané služby naší platformy pomůže tato informace k vylepšení služeb a (nebo) k nabídnutí nových.
 • Uživatelé dostanou personalizované marketingové zprávy, založené na uživatelském účtu. To znamená, že uživatelé obdrží marketingové zprávy, založené na jejich zájmech a uživatelském účtu. Marketingové zprávy jsou odesílány v souvislosti s inzerenty, spojenými s naší platformou, a v případě souhlasu uživatele na e-mailovou adresu uvedenou v době přihlášení nebo do uživatelské schránky na účtu na naší platformě.

3.4 Elektronická obchodní sdělení nebo jiné marketingové zprávy

Můžete se přihlásit k odběru našich obchodních sdělení a jiných marketingových zpráv („marketingové zprávy“). Když se přihlásíte, požádáme o vaše svolení ke správě vaší e-mailové adresy, abychom vám mohli zasílat marketingové zprávy s nejnovějšími informacemi o našich produktech a službách, obzvlášť pokud se jedná o zboží prodávané na naší platformě, se speciálními nabídkami a marketingovými kampaněmi. Marketingové zprávy obdržíte pouze v tom případě, jestliže k tomu dáte svolení.

Váše svolení zahrnuje rovněž souhlas s tím, abychom personalizovali obsah marketingových zpráv podle vašich potřeb a zájmů na základě uživatelského účtu, který může být ve vašem případě vytvořen (viz bod 3.3). Pokud jste také souhlasili s používáním cookies a pozorováním vašeho uživatelského chování na naší platformě (viz níže bod 8.2), toto svolení zahrnuje rovněž údaje o tom, jak používáte naši platformu.

Svoje svolení k dalšímu zasílání marketingových zpráv můžete kdykoli odvolat. Na svém Vinted účtu můžete změnit nastavení, zablokovat další zasílání marketingových zpráv. Kromě toho v závěru marketingové zprávy můžete kliknout na „odhlásit se“. Odvolání svolení nemá vliv na oprávněnost správy provedené do odvolání svolení.

3.5 Schválení účtu za účelem bezpečnosti

Údaje o tom, jak používáte naši platformu, využijeme k tomu, abychom každému uživateli poskytli „kredit důvěryhodnosti“, který se vypočítá na základě algoritmu. „Kredit důvěryhodnosti“ poukazuje na pravděpodobnost, do jaké míry je naše platforma používána nevhodným způsobem. V takových případech vám náš poskytovatel služeb zašle automatické bezpečnostní sdělení, ve kterém bude požádáno o sdělení vašeho telefonního čísla, abyste potvrdili svůj účet. Textovou zprávou na vámi udané telefonní číslo vám bude zaslán kód. Bez zavedení kódu naši platformu nebudete moci používat. Do doby, než potvrdíte svoje telefonní číslo, pro vás bude možnost použití platformy zablokována. Pro zabezpečení účtu navíc doporučujeme jeho ověření pomocí telefonního čísla. Vaše telefonní číslo nebude pro ostatní uživatele naší platformy viditelné a nebudeme jej používat k žádným jiným, obzvláště ne marketingovým účelům.

Můžeme vás také požádat o potvrzení o autorizaci platby (tj. výpis z bankovního účtu, ověření přes telefon, snímek obrazovky PayPal účtu, obrázek kreditní karty).

4. Bezpečnost na internetu

Přístup k vašemu účtu je chráněn vámi zadaným heslem. Nikomu neprozrazujte svoje heslo. Když skončíte práci na Vinted, nezapomeňte se odhlásit stisknutím klávesy “Odhlásit se“, zejména v případě, jestliže používáte veřejný počítač. Žádáme vás, abyste věnovali pozornost tomu, že posílání údajů prostřednictvím internetu (např. e-mailem) není vždy úplně bezpečné a nelze zajistit, aby se k nim nedostaly třetí strany.

Podnikneme veškerá technická a administrativní bezpečnostní opatření, která jsou nezbytná k ochraně vašich údajů od neoprávněného smazání a přístupu k nim a od jejich neautorizované změny, odhalení nebo vymazání. Přístup k vašim údajům je poskytován pouze těm osobám, kterým jsou údaje potřebné za účelem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Takové osoby jsou zavázány k ochraně údajů uplatňovanými zákony o ochraně osobních údajů.

5. Správa údajů poskytovaných třetím osobám

Za účelem poskytování specifických služeb Vinted může zajistit externí poskytovatele služeb. Zmínění poskytovatelé služeb se ujímají procedur správy údajů naším jménem a podle našich pokynů. Třetí strany, které spravují osobní údaje, Vinted vybírá velice pečlivě a dodržuje všechny právní předpisy na ochranu osobních údajů. Rovněž zajišťujeme, že správa údajů je vedena na základě uzavřených smluv se třetími stranami a na základě právních předpisů.

Procedury prováděné naším jménem zahrnují:

 • Poskytování technické infrastruktury naší platformy a poskytnutí místa na serverech
 • Odesílání údajů
 • Analýzu používání
 • Potvrzení účtu
 • Obsluhu uživatelů a zpracovávání průzkumů mínění
 • Zpracování plateb a bezpečné platby
 • Údržbu a bezpečnost naší platformy (např. prevenci proti podvodům a obtěžování)

Za určitých okolností může být našim externím dodavatelům poskytnut přístup k vašim údajům, avšak pouze za účelem správy údajů. Podle dohody jsou takové třetí strany zavázané zajistit, aby jejich úroveň ochrany osobních údajů byla alespoň rovnocenná tomu, co zajišťujeme my a odpovídala právním předpisům. Všechny námi spravované údaje zůstávají pod naší kontrolou. Stále sledujeme soulad s našimi pokyny, úrovní ochrany údajů a smluvními závazky dohodnutými se správcem údajů.

Někteří z těchto dodavatelů služeb se mohou nacházet v zemích ležících za hranicemi EU/EHS, kde úroveň ochrany osobních údajů může být podle standardů EU/EHS považována za nedostačující. Bez ohledu na to máme s takovými poskytovateli služeb uzavřené odpovídající dohody (anebo jsou jiné platné záruky), které zajišťují, aby vaše údaje byly chráněny podle stanovených požadavků a budou podniknuta všechna nezbytná opatření. Pokud máte dotazy ohledně našich poskytovatelů služeb, spojte se se zákaznickou podporou naší platformy. Jestliže tam neobdržíte požadovanou odpověď, žádejte o spojení s námi prostřednictvím e-mailu dpo@vinted.cz. Na vaši žádost vám vždy poskytneme dodatečné informace o zárukách uplatňovaných na ochranu údajů (kopii této informace pošleme e-mailem).

6. Fixace veřejného obsahu ve vnějších systémech vyhledávání

Jméno uživatele, profilový obrázek a informace obsažené v odkazu „O mně“ na vašem účtu (viz výše body 2.2 a 2.3), veškerý další vámi zveřejněný obsah, např. prodávané zboží, zprávy na fóru, komentáře ke zboží  (viz výše body 2.4 a 2.6) a datum vašeho přihlášení a čas posledního připojení jsou volně přístupné na internetu, a jsou proto zahrnuté do výsledků vyhledávání externích vyhledávačů. Z tohoto důvodu vám doporučujeme nesdělovat žádné adresy, čísla mobilních telefonů, e.mailových adres, popř. další kontaktní, citlivé nebo soukromé informace.

7. Poskytování vašich údajů třetím stranám    

Vinted si vyměňuje vaše údaje s dalšími platformami skupiny Vinted. Vinted je zákonem uložena povinnost poskytovat osobní údaje a (nebo) údaje o užívání platformy státním nebo dozorčím institucím v míře, která je nezbytná ve snaze o zamezení ohrožení veřejnosti a trestního stíhání.

Vinted může sdílet vaše Údaje s třetími stranami v případě přenosu práv a povinností týkajících se smluvního vztahu mezi vámi a Vinted na tyto třetí strany v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami (dostupné přes odkaz https://www.vinted.cz/terms-and-conditions), a to zejména v případě přenosu sektoru činnosti, fúze skrze založení nové společnosti, fúze na základě absorpce, rozštěpení nebo jakékoli změny kontrolního podílu ovlivňující Vinted. Než k tomu dojde, Vinted vás bude zvlášť informovat o detailech sdílení vašich Údajů, a pokud to vyžaduje zákon, požádá vás o udělení souhlasu.

Ve všech dalších případech budou vaše údaje poskytovány třetím osobám pouze v případě, jestliže dáte povolení nebo sami udělíte přístup k vaším údajům třetím stranám (kromě třetích stran, viz výše oddíl 5).

8. Použití cookies

8.1 Nezbytné cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše platforma ukládá do vašeho počítače nebo jiného zařízení připojeném k internetu, jako jsou tablety nebo mobilní telefony,  navštívená webová stránka je odesílá do prohlížeče. Pokud nastavení vašeho prohlížeče povoluje cookies, váš prohlížeč text připojuje v podobě malého souboru.

Jestliže tyto zásady ochrany údajů neuvádějí jinak, námi používané cookies jsou nutné k funkcionalitě a fungování naší platformy. Zahrnuje to cookies, které vám umožňují připojit se k zabezpečené části naší platformy, zakoupit zboží nebo používat systém elektronických plateb. Většina cookies z vašeho zařízení se vymaže po odpojení vašeho prohlížeče (cookies návštěvy). Informace chráněné v nezbytných cookies používáme pouze k tomu, abychom poskytovali požadované služby a funkce.

8.2 Souhlas s cookies

Když se připojujete k naší platformě, ukazujeme vám sdělení o cookies a po získání vašeho svolení vás požádáme o umožnění uložení dodatečných cookies ve vašem počítači. Tato cookies nejsou nutná k funkcionalitě a fungování naší platformy, napomáhají nám však:

 • Identifikovat, jaká je návštěvnost naší platformy a jak se chovají návštěvníci. Pomáhá nám to vylepšit funkčnost naší platformy, např. zajištění, aby návštěvníci mohli najít to, co hledají (funkční cookies) a
 • Identifikovat vaše opětovné návštěvy naší platformy. To nám pomáhá personalizovat náš obsah, pozdravit vás použitím vašeho jména a identifikovat vaše volby (funkční cookies) a
 • Zaznamenávat vaše návštěvy naší platformy a to, jaké webové stránky navštěvujete a které odkazy volíte. Tyto informace používáme k tomu, abychom lépe přizpůsobili naši platformu a vám zobrazovanou reklamu přizpůsobenou vašim potřebám. Pokud jste nám dali svolení zasílat vám marketingové zprávy (viz níže bod 3.4), tuto informaci rovněž použijeme při zasílání vám  personalizované nabídky s marketingovou informací (účelové cookies).

Ve sdělení o cookies je vám poskytnuta informace o tom, proč používáme cookies. Pokračovat v užívání naší Platformy můžete poté, co si přečtete tyto zásady o využívání cookies, a budete souhlasit s tím, že budeme využívat cookies k výše uvedeným účelům („Souhlas s cookies“).

Vice informací o tom, jak Vinted používá cookies a jak můžete odvolat svůj souhlas nebo odmítnout používání cookies, najdete níže.

8.3 Správa vámi nastavených cookies

Svůj webový prohlížeč můžete konfigurovat tak, že odmítnete některá nebo všechna cookies, anebo tak, aby byl vždy vyžadován souhlas s jejich přijetím. Jestliže cookies odmítnete, funkcionalita některých z našich služeb může být omezena. Informace o tom, jak můžete změnit nastavení svého webového prohlížeče, naleznete na www.aboutcookis.org nebo www.allaboutcookies.org. V případě že se k naší platformě připojujete z několika zařízení (např. mobilního telefonu, tabletu, počítače atd.), jste povinni zajistit, aby webový prohlížeč každého ze zařízení byl přizpůsoben k vaší volbě cookies.

8.4 Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá prostřednictvím Google Analytics, Google Inc („Google“) poskytovanou službu webové analýzy. Google Analytics používá cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak užíváte webovou stránku. Cookies vytvářejí informace spojené s tím, jak používáte tuto webovou stránku, a jsou chráněné na serveru Googlu v USA. Na naší platformě jsem aktivovali anonymní IP, a proto v členských státech EU a v jiných zemích, které podepsaly dohodu o evropském hospodářském prostoru, vaši IP adresu Google předem zkrátí. Úplná IP adresa bude předána a chráněna na serveru Googlu v USA pouze za výjimečných okolností. Google tyto informace používá jménem Vinted ve snaze o zhodnocení toho, jak využíváte webové stránky, vytvoření zpráv o aktivitě webové stránky a poskytování dodatečných služeb Vinted, spojených s webovou stránkou a používáním internetu. Jako část funkcionality Google Analytics IP adresa vaší webové stránky nebude  spojována s jinými údaji, kterými disponuje Google. Můžete nepovolit, aby ve vašem počítači byla ukládána cookies, a to změnou nastavení svého webového prohlížeče. V případě že to uděláte, některé funkce webové stránky pro vás mohou být omezené. Také můžete zabránit Googlu v zaznamenávání údajů uložených cookies založených na tom, jak používáte webovou stránku (včetně vaší IP adresy) a spravovat takové údaje stažením a instalací doplňku webového prohlížeče z http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Jestliže naši webovou stránku navštěvujete v prohlížeči, který nemá tento doplněk, lze zabránit Google Analytics provádět zaznamenávání údajů stisknutím odkazu zde. Tak budou vytvořena cookies odkazu, jimž bude znemožněn další záznam údajů při návštěvě této webové stránky. Rádi bychom vás upozornili, že v případě že vymažete všechna cookies svého prohlížeče, cookies odkazu budou rovněž vymazána.

V případě, že máte zájem o seznámení se se zásadami ochrany osobních údajů Googlu, klikněte na odkaz zde.

8.5 Používání Google Adsense

Tato webová stránka používá Google Adsense, Googlem poskytovanou službu internetové reklamy. Google Adsense používá cookies (textové soubory) uložené ve vašem počítači, umožňující analýzu toho, jak používáte webovou stránku. Za účelem sběru informací Google Adsense používá webové signály síťových údajů (angl. web beacons, malé neviditelné grafické prvky). Webové signály umožňují záznam a sběr běžných kroků, jako střídání návštěvníků na webové stránce. Cookies a (nebo) webovým signálem vytvořená informace, společně s tím, jak využíváte tuto webovou stránku (včetně vaší IP adresy), je předávána a chráněna na serveru Googlu v USA. Google používá tyto informace k tomu, aby zhodnotil, jak používáte webovou stránku, z hlediska reklam zobrazovaných na webové stránce s tím, aby správci webové stránky předložil zprávy o aktivitě webové stránky a o reklamě a aby poskytoval jiné služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Nakolik to vyžadují zákony, nebo pokud třetí strany spravují tyto údaje jménem Googlu, Google také může zpřístupnit tuto informaci třetím osobám. Google nikdy nespojuje vaši IP adresu s dalšími údaji, chráněnými Googlem.

Pokud nemáte zájem o speciálně zacílenou reklamu a (nebo) si přejete, aby vaše údaje nebyly zaznamenávány a používány, použití cookies Googlem za těmito účely můžete vypnout v nastavení reklam Googlu na adrese www.google.cz/settings/ads, a to změnou nastavení podle potřeby. Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestliže vymažete všechna cookies ze svého zařízení, Google za těmito účely může ve vašem zařízení uložit nová cookies a vy budete muset obnovit nastavení deaktivace. Kromě toho použití cookies třetích stran můžete deaktivovat na webové stránce Network Advertising na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

8.6 Používání Google Remarketing

Používáme technologii Googlu zvanou Remarketing. Tato technologie umožňuje uživatelům, kteří již navštívili naši webovou stránku a využívali našich internetových služeb, popř. projevili zájem o naši nabídku, opětovné doručování reklamy na webových stránkách Google partnerů. Zobrazování reklam umožňují používané cookies – malé textové soubory uložené v počítači uživatele. Textové soubory umožňují analýzu chování uživatelů na webové stránce. Poté jsou tyto údaje používány na zacílení a poskytování speciální reklamy na produkty. Údaje nashromážděné Googlem způsobem speciální cílené reklamy a údaje návštěvníků, poskytované třetími osobami (např. věk, pohlaví a zájmy), shromažďujeme prostřednictvím Google Analytics.

V případě, že nepožadujete speciálně cílenou reklamu a (nebo) požadujete, aby vaše údaje nebyly zaznamenávány a používány, v nastaveních reklamy na adrese www.google.cz/settings/ads můžete vypnout používání cookies Googlem, a to změnou nastavení podle přání. Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestli vymažete všechna cookies ze svého zařízení, Google může ve vašem zařízení umístit nová cookies a budete muset obnovit nastavení deaktivace. Kromě toho použití cookies třetími stranami můžete deaktivovat na webové stránce Network Advertising na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

8.7 Používání cookies třetími stranami

Když používáte internetové služby Vinted, mohou být ve snaze o shromáždění údajů ve vztahu k vám používány cookies jiných dodavatelů nebo webových signálů. Toto může být prováděno ve snaze zjistit skupinu, aktivovat kontextuální reklamu nebo cílové kampaně. Jakmile dáte svolení k používání cookies, budeme také hodnotit uživatelské účty pod pseudonymem. Zjistit totožnost osoby nebude možné. Nekontrolujeme pozorovací technologie těchto třetích stran a jejich používání.

Ochranu cookies takových třetích stran a pozorování prováděné jejich prostřednictvím můžete přerušit tím, že změníte nastavení svého prohlížeče.

8.8 Popis cookies

Popis cookies používaných na naší Platformě, můžete nalézt na odkazu Zásady používání cookies.

9. Průzkumy

Vždy se snažíme najít způsoby, jak vylepšit vaše zkušenosti s využíváním Vinted. Proto vás můžeme pozvat k účasti v průzkumu a použít vaši zpětnou vazbu. Dočasně spojíme Vaše odpovědi s vaším uživatelským identifikátorem a vašimi profilovými informacemi (např. s částkou a průměrnou hodnotou vámi zakoupených nebo prodaných předmětů nebo množstvím a druhem placených služeb, které jste si zakoupili) a tyto informace okamžitě anonymizujeme – to znamená, že odpovědi s vámi již nadále nemohou být spojovány.

9.1 Používání anketního nástroje SurveyGizmo

K vytváření průzkumů používáme internetový anketní nástroj SurveyGizmo poskytovaný společností Widgix EU Limited se sídlem ve Spojeném království (dále jen „SurveyGizmo“). Když se zúčastníte našich průzkumů, Údaje jako informace o používání, informace o zařízení, referenční zdroj, údaje hodnotících tagů, anketní odpovědi a další Údaje, které nám poskytnete v rámci průzkumu, budou uloženy na serverech SurveyGizmo. Tento proces se řídí nařízeními SurveyGizmo o ochraně osobních údajů, která jsou k dispozici na: https://www.surveygizmo.eu/privacy/.

10. Právo na změnu

Jelikož své služby stálé rozvíjíme, vyhrazujeme si právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů kdykoli, a to na základě závazných zákonů. Všechny změny budou zveřejňovány na této stránce. Kvůli změnám byste měli tuto stránku stále kontrolovat.

11. Délka uchovávání vašich údajů

Jestliže není uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů jinak nebo to neplyne ze zákonů, budeme uchovávat:

 • Osobní údaje, uvedené v bodu 2.1 – 30 dnů ode dne jejich zaznamenání
 • V případě, že bude zjištěno porušení Všeobecných obchodních podmínek Vinted nebo budou Údaje specifikované v oddílu 2.1 potřebné pro právní procedury týkající se Vinted - budeme uchovávat vaše osobní údaje specifikované v oddílu 2.1 po dobu 1 roku od momentu, kdy z naší strany dojde ke zjištění výše uvedených okolností nebo po dobu trvání zmíněných právních procedur, v závislosti na tom, která z těchto lhůt je delší - budeme tak činit za účely legitimního zájmu Vinted (zajištění ochrany naší Platformy) (Čl. 6(1)(f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie)
 • Údaje související s transakcemi po dobu 13 měsíců ode dne provedení transakce
 • Vaše celé jméno a adresu, místo zahájení přepravy nebo odeslání a místo doručení, časové údaje a výši vašeho obratu za dobu 6 let (či jiné období stanovené příslušným zákonem) od okamžiku sběru relevantních dat.
 • Všechny další osobní údaje uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů – tři měsíce ode dne, kdy bude vymazán váš účet na Vinted, anebo tři měsíce poté, co váš účet nebude aktivní více než pět let (nebo od okamžiku zablokování vašeho účtu v případě, že jste porušili naše Všeobecné obchodní podmínky). 

Vaše osobní Údaje můžeme uchovávat po delší dobu, než stanoví výše uvedené lhůty, pokud jsou vaše osobní Údaje nezbytné k dodržení našich zákonných povinností, zejména zákonné archivační doby a k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

12. Vaše práva garantovaná zákonem a spojená s vašimi údaji

Na základě zákonných ustanovení na ochranu osobních údajů máte kdykoli právo:

 • Být informováni o údajích, které spravujeme, a požádat o kopii těchto údajů (právo být informován). Se všemi údaji, které nám aktivně zprostředkováváte na této platformě (od bodu 2.2 do bodu 2.6), se můžete kdykoli seznámit na účtu Vinted
 • Požadovat o opravu nepřesných údajů a podle druhu správy doplnit nedostačující údaje (právo na opravu). Všechny údaje, které nám aktivně zprostředkováváte na naší platformě (od bodu 2.2 do bodu 2.6), můžete kdykoliv změnit sami na svém Vinted účtu (za výjimkou odeslaných zpráv a všech zpráv na fóru nebo hodnocení)
 • V případě závažných důvodu požadovat, aby vaše údaje byly vymazány (právo na vymazání)
 • Požadovat omezení spravování vašich údajů, jestliže je to v souladu se stanovenými kritérii (právo na omezení spravování)
 • Jestliže jsou zákonem stanovena kritéria, máte nárok na získání údajů v čitelné strukturované formě, která může být předána jinému správci údajů anebo když je to technicky možné, povolení, aby je předali Vinted (právo na postoupení údajů); a
 • Být subjektem rozhodování ne zcela odkázáným na automatizované zpracování, dokud nebudou splněny zákonné podmínky pro automatizované rozhodování. Společnost Vinted v současné době neprovozuje automatizované rozhodování.

Za výjimečných okolností také máte právo odmítnout zákonné spravování vašich údajů. Když jsou vaše údaje spravovány za účelem přímého marketingu, můžete být proti takovému spravování (právo odmítnout).

Máte rovněž právo kdykoli odvolat jakýkoliv souhlas, který jste dali při přihlášení se nebo užívání našich služeb. Takové odmítnutí neovlivní oprávněnost spravování údajů provedené do odmítnutí a založené na poskytnutém souhlasu. Pokud se jedná o používání cookies, můžete využít mechanismy odhlášení a deaktivace vytvořených na rozdílné služby (viz zásady ochrany osobních údajů na jednotlivé služby této webové stránky, body 8.2 a 8.4). Ve vašem webovém prohlížeči také budou umístěny deaktivační cookies poukazující na to, jaké údaje z vašeho prohlížeče nebudou zaznamenávány. Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestliže ze svého prohlížeče vymažete všechna cookies, dojde rovněž k vymazání deaktivačních cookies. Výše popsaný proces budete muset provést opakovaně, jestliže použijete naši platformu v jiném zařízení nebo v jiném prohlížeči.

Svůj souhlas s přijímáním novinek můžete odvolat změnou nastavení svého účtu na Vinted a přerušením zasílání novinek. Kromě toho můžete na konci zaslané novinky kliknout na „Odhlásit se“.

Abychom naplnili všechna práva vyjmenována v tomto oddílu, můžete se obrátit na Vinted na níže uvedených kontaktech. Bez ohledu na jakákoli jiná opatření na ochranu práv máte také kdykoli právo na podání žaloby u dozorčích institucí.

13. Naše kontaktní informace

V případě že máte dotazy ohledně spravování údajů v době používání naší platformy nebo otázky ohledně vašich práv, můžete použít níže uvedené kontaktní údaje:

Vinted, UAB, Zirmunu 70-701, LT-09124 Vilnius, Litevská republika

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@vinted.cz