Právní doložka

Webový portál vinted.cz slouží jako platforma pro nákup, prodej a směnu zboží či služeb, stejně jako pro výměnu informací a komunikaci mezi uživateli. Společnost Vinted s.r.o., jakožto provozovatel webového portálu vinted.cz, je registrovaným správcem osobních údajů.

 
1. Ochrana osobních údajů

Webový portál vinted.cz funguje na principu ukládání informací o jeho uživatelích. Tyto informace jsou nezbytné k tomu, aby mohlo docházet ke kontaktu a následnému prodeji či směně mezi uživateli webového portálu vinted.cz.

Každý uživatel poskytuje webovému portálu vinted.cz dva typy údajů. Údaje vztahující se k osobě a údaje vztahující se uživateli.

1) Data vztahující se k osobě 

Jedná se o taková data, která se týkají osobních či věcných poměrů uživatele (např. křestní jméno a příjmení, emailová adresa, datum narození, kontaktní údaje atd.). Každý uživatel má možnost souhlasit se zveřejněním těchto informací či nikoli. 

Pokud však uživatel souhlasí se zveřejněním těchto osobních údajů, potom se tyto osobní údaje stanou veřejně dostupnými vyhledávacím systémům a uživatelům internetu. 

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa atd.) jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Společnost Vinted s.r.o. neposkytuje tyto osobní údaje třetím osobám a jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob. Na písemnou žádost jakéhokoli uživatele poskytne společnost Vinted s.r.o. všechny informace zpracované o daném uživateli. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

2) Uživatelská data

Zálohování uživatelských údajů (např. přihlašovacího hesla) je nutné pro správné užívaní webového portálu vinted.cz. K uživatelským informacím patří i přístupové údaje (IP adresa, datum, čas, prohlížená stránka), které se ukládají, jakmile uživatel navštíví webový portál. Tato data zůstanou anonymní a vyhodnotí se čistě za účelem statistiky. Tato statistika slouží ke zkvalitnění služeb. Tato data nejsou předávána třetí straně za účelem komerčním či nekomerčním. Uživatelská data jsou zálohovány po dobu 3 měsíců.

3) Zásady užívání souborů cookies

Naše stránky dostupné na adrese http://www.vinted.cz/ (dále jen „Stránky“) využívají soubory cookies k tomu, abychom tě odlišili od ostatních uživatelů Stránek, což nám pomáhá poskytovat lepší služby, když surfuješ na Vinted. Pokračováním užívání portálu Vinted souhlasíš s užíváním souborů cookies.

Soubor cookie je malý soubor písmen a čísel, který s tvým souhlasem ukládáme do tvého prohlížeče nebo počítače. Soubory cookies obsahují informace, které jsou postoupené na pevný disk tvého počítače.

Používáme následující cookies:

Nevyhnutelné cookies – jedná se o cookies, které jsou vyžadovány pro fungování našich Stránek. Obsahují například cookies, které ti umožňují přihlásit se do zabezpečených částí Stránek.

Analytické cookies – umožňují rozeznat a počítat množství návštěvníků a vidět které části našich Stránek je při využívání Vinted zajímají. Toto nám pomáhá zlepšovat fungování našich Stránek, například zajištěním toho, že uživatelé vždy najdou to, co hledají.

Funkční cookies – tyto jsou užívány k rozpoznávání tvé osoby, když se opakovaně vracíš na naše Stránky. Umožňuje nám to více personalizovat obsah našich Stránek, jako například pozdravit tě jménem a pamatovat si tvé preference.

Zaměřovací cookies – tyto cookies zaznamenávají tvou návštěvu našich Stránek, stránky, které si navštívil/a a odkazy, které si následně rozklikával/a. Tyto informace užíváme k tomu, abychom mohli na našich Stránkách zobrazovat reklamu relevantní tvým zájmům. Za tímto účelům pak sesbírané údaje sdělujeme i třetím osobám.

Zablokování souborů cookies můžeš aktivovat nastavením svého prohlížeče, ve kterém si můžeš nastavit odmítnutí pouze některých nebo všech souborů cookies. Pokud však budeš blokovat ve svém prohlížeči soubory cookies (včetně základních cookies), může se stát, že se ti některé části Stránek, nebo celé Stránky, nebudou řádně zobrazovat

2. Google analytics, Google AdSense a Google AdExchange

Webový portál vinted.cz užívá aplikaci Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google. Tento program slouží k monitorování a vytváření statistiky návštěvnosti webových stránek vinted.cz. Google Analytics funguje na principu ukládání cookies. Pomocí cookies jsou ukládána data týkající se navštívení a užívání webové stránky (a to včetně IP adresy) vinted.cz. Tyto data slouží ke zkvalitnění služeb poskytovaných společností Vinted, s.r.o. Každý uživatel může na svém prohlížeči zakázat ukládání cookies. To může mít za následek omezenou funkčnost webového portálu vinted.cz.

Webový portál vinted.cz používá dále software Google AdSense a Google AdExchange. Tento software slouží k využívání a poskytování reklamy založené na Google AdWords. 

3.   Geolokační funkce​

Webový portál  http://www.vinted.cz/ využívá geolokační funkci k zjištění uživatele  http://www.vinted.cz/. V případě, že uživatel uveřejní zboží k prodeji, budou tyto informace použity k tomu, aby potenciální zájemce o zboží znal svojí přibližnou vzdálenost od poptávaného zboží. Stejný postup bude učiněn i pro veškeré zboží, které uživatelé ve svém profilu jakkoliv upraví. Webový portál vinted.cz aktivuje geolokační funkci bezprostředně po registraci každého nového uživatele. V případě stávajících uživatelů bude tato funkce aktivována po obdržení informačního e-mailu o změně této právní doložky.

V případě, že dá k takovému postupu uživatel předem svůj výslovný souhlas, portál vinted.cz oprávněn rovněž sbírat a užívat informace o vzdálenosti i z mobilního zařízení uživatele při užívání mobilní aplikace Vinted.

Webový portál vinted.cz ani mobilní aplikace Vinted nikdy nezveřejní konkrétní adresy jednotlivých uživatelů. Vždy budou uvedeny pouze přibližné vzdálenosti mezi jednotlivými uživateli, které budou zájemci zobrazovány ve formě vyznačení okruhu vzdálenosti na mapě.

V případě zájmu můžete geolokační funkci kdykoliv zastavit anebo opět spustit, kliknout do ´Moje nastavení´, následně kliknout na ´Nastavení soukrom´ a přizpůsobit povolení geolokační funkce. Upozorňujeme, že v případě zastavení geolokační funkce nemusí řádně fungovat některé funkce webového portálu vinted.cz, případně mobilní aplikace Vinted.

Geolokační údaj je považován za osobní údaj, se kterým bude nakládáno tak, jak je uvedenove všeobecných obchodních podmínkách a v těchto zásadách ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

4. Copyright

Webový portál vinted.cz, jeho vyobrazení a informace na něm uvedené jsou chráněny autorským zákonem. Názvy a označení služeb jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.

5. Odpovědnost

Společnost Vinted,s.r.o. nenese odpovědnost za správnost či pravdivost informací, které registrovaní uživatelé uvádějí na webových stránkách. Rovněž společnost Vinted s.r.o. nenese odpovědnost za správnost či pravdivost informací poskytovaných webovými portály, na něž se nachází odkazy na webovém portálu vinted.cz.