​​Datum poslední aktualizace: 2020-10-13

Zobrazování reklam na Platformě Vinted a sledovací funkce používané důvěryhodnými partnery na Platformě Vinted

Všechny definice a odkazy použité v této sekci jsou spojeny s hlavním obsahem níže uvedených zásad použití cookies Vinted.

Abychom vám mohli zobrazovat více relevantní personalizované reklamy, používají naši ověření reklamní partněři různé cookies a mobilní sledovací prvky. Personalizace reklamy bude uskutečněna (včetně použití sledovaích prvků k tomuto účelu) pouze s vaším souhlasem.

Existuje seznam důvěryhodných partnerů, které používáme k zobrazování reklam na Platformě Vinted. Upozorňujeme, že tento seznam důvěryhodných partnerů je neustále aktualizován (datum poslední aktualizace bude vždy uvedeno v horní části Zásad používání cookies). Proto vám doporučujeme navštěvovat tuto stránku pravidelně, abyste měli aktuální informace o našich reklamních partnerech.

Při používání internetových služeb společnosti Vinted mohou být používány cookies nebo webové signály jiných poskytovatelů služeb pro účely shromažďování informací. Takové účely zahrnují měření rozsahu nebo aktivaci situačních reklam nebo cílených kampaní. Na základě vašeho souhlasu s užíváním cookies budeme vyhodnocovat také váš uživatelský profil, ale pouze pod přezdívkou.  Identifikace vaší osoby nebude možná. Tyto sledovací technologie třetích stran a jejich používání nespadají pod naši kontrolu. Tito poskytovatelé služeb se řídí dohodami o mlčenlivosti uzavřenými s námi, a dalšími právními úpravami. Na cookies třetích stran se vztahují zásady používání osobních údajů třetích stran. Odkazy na Prohlášení o ochraně údajů našich reklamních partnerů, stejně jako popis používaných cookies, naleznete v seznamu našich důvěryhodných reklamních partnerů.

Vezměte prosím na vědomí, že zvolená nastavení týkající se personalizace reklamy budou použita na všech platformách, kde používáte Vinted (web, iOS, Android, atd.).

Jak zakázat funkci sledování pro účely personalizace reklamy (tzv. ad personalisation tracker)?

Sledovací funkce na mobilních zařízeních: personalizaci reklam můžete vypnout (a tímto zakázat další sledování pro účely personalizace reklamy) v aplikaci společnosti Vinted: Záložka profil -> Nastavení -> Zásady použití cookies - změnou předchozích nastavení (Povolit použití sledovacích prvků a sbírání uživatelských dat pro personalizaci reklamy).

Sledovací funkce v internetovém prohlížeči: sledování může být vypnuto následovně: O nás -> Zásady použití cookies nebo Moje nastavení -> Nastavení soukromí (pouze pro registrované uživatele) a to změnou předchozího nastavení (Povolit použití sledovacích prvků a sbírání uživatelských dat pro personalizaci reklamy). Pokud nejste registrovaným uživatelem, můžete předchozí nastavení změnit instalací tzv. opt-out cookie. To zabrání dalšímu sběru dat pro účely personalizace reklamy při vaší příští návštěvě Platformy Vinted.

Bez ohledu na to, jak odvoláte svůj předchozí souhlas - prostřednictvím mobilní aplikace nebo webové platformy, se bude vaše odvolání vztahovat na všechna zařízení, na nichž platformu Vinted používáte. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že odstraníte všechny soubory cookies z vašeho prohlížeče, odstraní se i opt-out cookie. Navíc odvolání vašeho souhlasu může být v mobilních zařízeních, která používáte, platné pouze po krátkou dobu, než dojde k obnovení mobilní aplikace Vinted.

1. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory ukládané vaším prohlížečem ve vašem zařízení (např. počítači, mobilním telefonu, tabletu), když si prohlížíte webové stránky. K podobným účelům se používají i jiné technologie včetně dat, které ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo zařízení, identifikátorů souvisejících s vaším zařízením a dalšího softwaru. Obecně se používají k zajištění nebo zlepšení a zefektivnění funkčnosti webových stránek. V těchto zásadách zahrnujeme všechny tyto technologie pod pojem cookies.

Pokud není v Zásadách používání cookies uvedeno jinak, cookies, které používáme, jsou nezbytné pro funkčnost a provoz platformy Vinted (dále jen „Platforma“). Patří sem cookies, které vám umožňují zaregistrovat se do zabezpečených částí Platformy, nakupovat zboží nebo používat elektronický platební systém. Většina cookies se vymaže po skončení aktuální relace prohlížeče (relační cookies). Informace uložené v povinných cookies budeme používat výhradně k poskytování požadovaných služeb a funkcí.

2. Proč používáme cookies?

Cookies používáme, abychom:

  • Zajistili funkčnost Platformy tak, jak očekáváte;
  • Zlepšili rychlost/zabezpečení Platformy;
  • Rozpoznali vás, když se vrátíte na Platformu. To nám pomůže personalizovat pro vás náš obsah, přivítat vás jménem a zapamatovat si vaše preference (funkční cookies);
  • Zjistili, kolik návštěvníků navštěvuje naši Platformu a jak se během své návštěvy chovají. To nám pomáhá zlepšovat funkčnost naší Platformy, např. zajistit, aby uživatelé našli, co hledají (analytické/výkonnostní cookies);
  • Zaznamenali vaši návštěvu Platformy a to, které stránky navštěvujete a na které odkazy klikáte. Tyto informace použijeme k tomu, abychom přizpůsobili Platformu a reklamy, které vám zobrazujeme, vašim zájmům. Pokud jste nám dali souhlas se zasíláním marketingových e-mailů, použijeme také tyto informace k zasílání personalizovaných marketingových e-mailů (cílené nebo reklamní cookies).
  • Vám umožnili sdílet stránky se sociálními sítěmi jako Facebook nebo Instagram.

3. Jak mohu spravovat cookies?

Můžete nastavit prohlížeč tak, aby zakázal některé nebo všechny cookies nebo aby vás požádal o svolení před jejich povolením.  Upozorňujeme, že vymazáním nebo zakázáním budoucích cookies nemusíte mít přístup k určitým částem nebo funkcím našich webových stránek. Pro více informací o tom, jak upravit nebo změnit nastavení prohlížeče, navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Další informace o zásadách a možnosti kontroly cookies třetích stran najdete v zásadách používání cookies těchto třetích stran. Užití některých cookies třetích stran můžete deaktivovat přes deaktivační stránku Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Použití cookies můžete aktivovat/deaktivovat pro účely personalizace reklamy. Více informací naleznete výše.

Pokud se rozhodnete deaktivovat cookies používané systémy Google Analytics, Google AdSense nebo Google Remarketing, podívejte se prosím do bodů 6., 7. a 8.

Pokud používáte pro přístup na Platformu několik zařízení (např. chytrý telefon, tablet, počítač atd.), musíte upravit prohlížeče podle vlastních preferencí pro používání cookies na každém zařízení zvlášť. Pokud upravíte nastavení cookies, bude to mít také vliv na další webové stránky, které navštívíte.

4. Které cookies používáme?

5. Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá prostřednictvím Google Analytics, Google Inc („Google“) poskytovanou službu webové analýzy. Google Analytics používá cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak užíváte webovou stránku. Cookies vytvářejí informace spojené s tím, jak používáte tuto webovou stránku, a jsou chráněné na serveru Googlu v USA. Na naší platformě jsme aktivovali anonymní IP, a proto v členských státech EU a v jiných zemích, které podepsaly dohodu o evropském hospodářském prostoru, vaši IP adresu Google předem zkrátí. Úplná IP adresa bude předána a chráněna na serveru Googlu v USA pouze za výjimečných okolností. Google tyto informace používá jménem Vinted ve snaze o zhodnocení toho, jak využíváte webové stránky, vytvoření zpráv o aktivitě webové stránky a poskytování dodatečných služeb Vinted, spojených s webovou stránkou a používáním internetu. Jako část funkcionality Google Analytics IP adresa vaší webové stránky nebude  spojována s jinými údaji, kterými disponuje Google. Můžete nepovolit, aby ve vašem počítači byla ukládána cookies, a to změnou nastavení svého webového prohlížeče. V případě že to uděláte, některé funkce webové stránky pro vás mohou být omezené. Také můžete zabránit Googlu v zaznamenávání údajů uložených cookies založených na tom, jak používáte webovou stránku (včetně vaší IP adresy) a spravovat takové údaje stažením a instalací doplňku webového prohlížeče z  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Jestliže naši webovou stránku navštěvujete v prohlížeči, který nemá tento doplněk, lze zabránit Google Analytics provádět zaznamenávání údajů stisknutím odkazu zde. Tak budou vytvořena cookies odkazu, jimž bude znemožněn další záznam údajů při návštěvě této webové stránky. Rádi bychom vás upozornili, že v případě, že vymažete všechna cookies svého prohlížeče, cookies odkazu budou rovněž vymazána.

6. Používání Google Adsense

Tato webová stránka používá Google Adsense, Googlem poskytovanou službu internetové reklamy. Google Adsense používá cookies (textové soubory) uložené ve vašem počítači, umožňující analýzu toho, jak používáte webovou stránku. Za účelem sběru informací Google Adsense používá webové signály síťových údajů (angl. web beacons, malé neviditelné grafické prvky). Webové signály umožňují záznam a sběr běžných kroků, jako střídání návštěvníků na webové stránce. Cookies a (nebo) webovým signálem vytvořená informace, společně s tím, jak využíváte tuto webovou stránku (včetně vaší IP adresy), je předávána a chráněna na serveru Googlu v USA. Google používá tyto informace k tomu, aby zhodnotil, jak používáte webovou stránku, z hlediska reklam zobrazovaných na webové stránce s tím, aby správci webové stránky předložil zprávy o aktivitě webové stránky a o reklamě a aby poskytoval jiné služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Nakolik to vyžadují zákony, nebo pokud třetí strany spravují tyto údaje jménem Googlu, Google také může zpřístupnit tuto informaci třetím osobám. Google nikdy nespojuje vaši IP adresu s dalšími údaji, chráněnými Googlem.

Pokud nemáte zájem o speciálně zacílenou reklamu a (nebo) si přejete, aby vaše údaje nebyly zaznamenávány a používány, použití cookies Googlem za těmito účely můžete vypnout v nastavení reklam Googlu na adrese www.google.cz/settings/ads, a to změnou nastavení podle potřeby. Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestliže vymažete všechna cookies ze svého zařízení, Google za těmito účely může ve vašem zařízení uložit nové cookies a vy budete muset obnovit nastavení deaktivace. Kromě toho použití cookies třetích stran můžete deaktivovat na webové stránce Network Advertising na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

7. Používání Google Remarketing

Používáme technologii Googlu zvanou Remarketing. Tato technologie umožňuje uživatelům, kteří již navštívili naši webovou stránku a využívali našich internetových služeb, popř. projevili zájem o naši nabídku, opětovné doručování reklamy na webových stránkách Google partnerů. Zobrazování reklam umožňují používané cookies – malé textové soubory uložené v počítači uživatele. Textové soubory umožňují analýzu chování uživatelů na webové stránce. Poté jsou tyto údaje používány na zacílení a poskytování speciální reklamy na produkty. Údaje nashromážděné Googlem způsobem speciální cílené reklamy a údaje návštěvníků, poskytované třetími osobami (např. věk, pohlaví a zájmy), shromažďujeme prostřednictvím Google Analytics.

V případě, že nepožadujete speciálně cílenou reklamu a (nebo) požadujete, aby vaše údaje nebyly zaznamenávány a používány, v nastaveních reklamy na adrese www.google.cz/settings/ads můžete vypnout používání cookies Googlem, a to změnou nastavení podle přání. Dovolujeme si vás upozornit na to, že jestli vymažete všechny cookies ze svého zařízení, Google může ve vašem zařízení umístit nové cookies a budete muset obnovit nastavení deaktivace. Kromě toho použití cookies třetími stranami můžete deaktivovat na webové stránce Network Advertising na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.