Otázky
Nemohu se registrovat

Nemohu se přihlásit na Vinted

Proč je můj účet zablokován?

Proč je má IP adresa blokována?

Jak změním své heslo?

Chci se registrovat na Vinted, ale můj e-mail je již používán