Tvůj průvodce po DAC7 🇪🇺

DAC7 je směrnice EU, která se vztahuje na online tržiště, jako je Vinted. Níže si přečti, co pro tebe znamená, a dokonči své hlášení – to v případě, že patříš k našim prodávajícím, na které má směrnice dopad.

Nezbytné informace

DAC7 je směrnice EU

On-line tržiště působící v EU mají ze zákona povinnost shromažďovat a oznamovat určité informace o prodávajících. Vinted musí údaje od dotčených prodávajících hlásit litevskému správci daně a ten je následně předá správcům daně, pod které jednotliví prodávající spadají.

Z hlediska daní se pro tebe nic nemění

Tím, že hlášení DAC7 podáš, se nijak nezmění tvé daňové povinnosti. U většiny prodávajících je nepravděpodobné, že by z prodejů na Vinted museli odvést daň.

Týká se prodejců, kteří dokončí 30 prodejů...

Pokud během jednoho roku (od ledna do prosince) dokončíš 30 prodejů, musíme si od tebe hlášení DAC7 vyžádat – bez ohledu na výši tvého výdělku.

... nebo prodejem zboží vydělají 2 000 eur

Pokud během jednoho roku (leden až prosinec) vyděláš větší částku, než je ekvivalent 2 000 eur, musíme si od tebe hlášení DAC7 vyžádat – bez ohledu na to, kolik objednávek jsi prodal/a.

Údaje o prodávajících jsou bezpečně uložené

Do každého hlášení DAC7 předvyplníme některé údaje, které už známe. Před odesláním stačí zkontrolovat, zda vše odpovídá, a přidat své daňové identifikační číslo (DIČ). Tvé DIČ je zabezpečené šifrováním a využijeme ho jen pro účely DAC7.

Nevyplnění vede k omezení účtu

Pokud dotčení prodávající neposkytnou hlášení DAC7 v dané lhůtě, jsme ze zákona povinni zablokovat jim přístup k jejich výdělkům. Od určitého okamžiku je jim zablokována také možnost prodávat. Podej hlášení včas, ať můžeš na Vinted vydělávat i nadále!

Seznam se s daňovou legislativou ve svém státě EU

U většiny uživatelů a uživatelek je nepravděpodobné, že by jim kvůli jejich prodejům vznikla daňová povinnost.

Provedeme tě celým procesem

Hlášení za tebe připravíme

Vysvětlíme ti, jak je prodej z druhé ruky zdaněný

Už jen poslední krok...

Dotčeným prodávajícím jsme hlášení DAC7 už předvyplnili. Pokud k nim patříš, jednoduše údaje v hlášení zkontroluj a před odesláním doplň DIČ.